Forfatterarkiv: Vdalvang

Hvordan vil digital markedsføring utvikle seg i tiden fremover?

Digital markedsføring er i stadig endring, det å forstå endringen å alltid klare å endre sin markedsføring etter endring i markedet er oppskriften på suksessfull markedsføring. Spesielt det siste året under en pandemi har vi sett enorm endring i både privatpersoner og bedrifters atferd til den digitale verden. Så hvordan vil den digitale markedsføringen se ut om 5 år?

Synlighet

Det er lenge siden det var viktig for en bedrift å være synlig i de eldre mediene som papiravis og radio. Allerede i 2015 passerte Facebook milepælen med å ha 1 milliard aktive bruker på en dag. I dag er dette tallet nesten tredoblet til 2,7 milliarder brukere hver eneste dag. Her er et tydelig eksempel på hvor fort digitaliseringen går. Siden Oppstarten av Facebook i 2004 har det kommet en rekke andre relevante sosiale medier som Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tiktok osv.. Hvor alle har enorme tall med bruker hver eneste dag. Jeg kan enkelt si at det har blitt essensielt å markedsføre digitalt og synliggjøre seg på sosiale medier og plattformer som Google. Dette er noe som har kommet for å bli og jeg tror vi i fremtiden vil se en videre vekst av antall brukere og antall nye plattformer som blir opprettet. Det er en nødvendighet for en vellykket bedrift å benytte seg i ytterligere grad av digital markedsføring på sosiale medier og synliggjøre sitt navn digitalt.

Nettbutikk

Vi har i lys av pandemien sett en enorm nytte av nettbutikker. Fysiske butikker som også har hatt en nettbutikk har hatt muligheten til å opprettholde en inntektskilde, mens bedrifter som kun har fysisk butikk har måttet stenge ned i perioder uten noen inntekt. I følge DNB økte omsetningen i norske nettbutikker i februar med 74 prosent. Selv om en stor del av grunnen til dette var at fysiske butikker var nedstengt, tror jeg likevel dette er en trend som vil øke gradvis i årene som kommer. Nettshopping har blitt en vane for svært mange under pandemien og det er nok mange som vil fortsette med dette i tiden som kommer. Jeg mener fortsatt fysiske butikker er viktig å opprettholde, men kombinasjonen av en fysisk butikk og nettbutikk er noe jeg mener alle bedrifter i fremtiden burde implementere.

Sosiale medier som markedsføringsplattform

Sosiale medier har allerede i flere år vært en plattform med enormt antall daglig brukere. Det er den dag i dag den eneste og billigste måten å nå ut til en enorm mengde mennesker. Plattformer som Facebook, Tiltok og Instagram er plattformer som er tilrettelagt for annonsering, noe som gjøre det svært enkelt for bedrifter å drive med både gratis markedsføring, men også betalt markedsføring. Disse plattformene benytter seg av cookies og algoritmer som styrer annonsene til de menneskene som er relevante og mottakelig for markedsføring fra denne bedriften. Dette gjør digital markedsføring til en enestående måte å markedsføre på.

Det er ikke noe tvil om at digital markedsføring vil forandre seg i årene som kommer. Jeg er likevel ganske sikker på at viktigheten av markedsføring gjennom sosiale medier og å gjøre seg digitalt synlig for en bedrift vil fortsette å ha en gradvis økning. Jeg kan ikke si hvordan fremtiden for digital markedsføring vil se ut, men det jeg er sikker på er at det er essensielt for enhver bedrift å følge de digitale trendene hva gjelder digitale plattformer og digital markedsføring.

-Viktor Dalvang

Kilder

https://www.aftenposten.no/digital/i/WbgEQQ/facebook-med-en-milliard-brukere-paa-en-dag

https://synlighet.no/blogg/facebook-statistikk-brukere-norge-verden/

Hvordan annonsere på Instagram

Å bestemme hvilket sosialt medie man skal benytte seg av for å markedsføre en bedrift eller et produkt er ikke lett. Man burde begynne å se hvilken aldersgruppe majoriteten av sine er kunder i. Har man en eldre kundegruppe vil det trolig være hensiktsmessig å benytte seg av Facebook som nesten har 3 milliarder aktive bruker på daglig basis. Hvis bedriften sikter seg inn på en kundegruppe som er 50 år og ned vil det derimot trolig være hensiktsmessig å benytte seg av Instagram. De siste årene har mange yngre voksne gått over til å bruke Instagram i større grad en Facebook. Jeg skal derfor i dette innlegget ta for meg hvordan man på en effektiv måte kan markedsføre på plattformen Instagram.

Instagram, Symbol, Logoen, Bilde, Kamera
Hentet fra Pixabay

Bilde og video

De fleste privatpersoner benytter Instagram til å legge ut bilder og video av hverdagslige ting i livet og også følge med på hva andre personer man følger gjør. Bedrifter kan benytte seg av Instagram på samme måte ved å opprette en bedriftskonto og legge ut engasjerende bilder og videoer til sine følgere. Dette kan være innlegg som skal fronte et produkt, eller rett og slett enkel informasjon til sine kunder. Videoer har en tendens til å ha bedre innhold som vil skape bedre engasjement hos mottakeren. Det vil derfor være hensiktsmessig å poste videoer hvis bedriften f. Eks. Skal lansere et nytt produkt eller tjeneste.

Influensere

En måte for å nå ut til en større gruppe mennesker på Instagram vil være å betale influensene til å promotere din bedrift eller et produkt. Ved å gjøre dette benytter man seg av influenserens påvirkningskraft ovenfor sine følgere til å påvirke flere mennesker til å kjøpe, bli oppmerksom på et produkt, eller rett og slett bli oppmerksom på din bedrift.

Hashtags og tekst

I bilde eller videoteksten er det viktig å formulere seg på en måte som er tilpasset kundegruppen, dette gjør man for å skape engasjement. Det er også viktig at teksten har sammenheng med bildet eller videoen som bli postet. I bildeteksten kan man også benytte seg av hashtags. Ved å legge ved disse ordene øker man sjansen for at andre mennesker søker opp hashtaggen og finner bedriften på Instagram. Ved å repetere bruken av samme hashtag gjør man disse en del av merkevaren som er med på å gjøre bedriften mer «kjent».

Hvorfor Instagram?

Instagram er en av de mest brukte sosiale mediene vi har i dag. Det er etter min mening også den plattformen de fleste i alderen 18-35 er mest mottakelig for markedsføring. Her har man altså en mulighet til å nå ut til mange mennesker i riktig kundegruppe som er mottakelig og villig til å se på annonser. Dette gjør Instagram til en utmerket plattform å markedsføre sin bedrift.

-Viktor Dalvang

Kilder

https://synlighet.no/blogg/facebook-statistikk-brukere-norge-verden/

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q220

https://pixabay.com/no/illustrations/instagram-symbol-logoen-bilde-1581266/

Intervjucase Amnesty

Jeg skal i dette innlegget ta for meg en fiktiv case som vi har fått i sammenheng med en stillingsannonse Amnesty har utløst. Amnesty har utløst en stilling hvor de søker etter en markedsføringsspesialist. Casen består av tre deler: Digitale kanaler, analyse av trafikk og Synlighet.

Digitale kanaler

Skjermdump: Amnesty Norge på Instagram

Amnesty er aktive ved bruk av sosiale medier og spesielt plattformen Instagram. Her har Amnesty 82 tusen følgere og poster innlegg flere ganger i uken. Amnesty benytter seg av sterke bilder og overskrifter som raskt fanger blikket til lesere, som fører til likes og delinger. Med sterke tekster får de vekket følelser hos leserne som fører til at mennesker fortsetter å følge med på profilen. Gjennom Instagram og Facebook skriver Amnesty korte tekster, litt som en forkortet og forenklet artikkel om relevante nyhetssaker og temaer.

Kundereisen

Kundereisen hos Amnesty starter med at prospektet har blitt overbevist gjennom markedsføring at de vil utgjøre en forskjell. Jeg vil tro det i de fleste tilfeller er markedsføring og informasjon gjennom sosiale medier som fører til at kundereisen starter for prospektet. Når kunden har bestemt seg for å gå videre vil de oppsøke informasjon. Dette vil de gjerne gjøre på Amnesty sin hjemmeside eller Facebook. Begge disse sidene er oversiktlig og det er lett å finne frem til relevant informasjon her. I denne delen finner kunden ut hva de vil bidra med.

Skjermdump: Amnesty hjemmeside/ Engasjer deg

Neste steg i kundereisen blir informasjon om betalingsløsning eller informasjon om den fysiske deltakelsen, hvis det er denne formen for støtte kunden har bestemt seg for. Det siste steget i kundereisen er leveringen av «produktet» eller tjenesten. Dette kan ses på som noe fysisk som hvordan pengene blir brukt på ulike saker, eller verdien dette bidraget har for forbrukeren. Leveringen kan dermed oppfattes dobbelt for kunden. Å donere penger eller bidra med fysisk arbeid til slike saker vil forandre livet til mange mennesker. Når kunden ser denne forandringen vil de trolig repetere bidraget, som fører til en fullverdig kundereise som avslutter med repetisjon av kundereisen.

Analyse av trafikk

Amnesty er i høyeste grad avhengig av å spre sitt budskap og markedsføre på en god måte for å få inn penger og arbeidskraft for å beskytte menneskerettigheter. Et nyttig verktøy for å analysere trafikk på nettsiden vil være Google Analytics. Her kan man måle alt fra hvor i verden kundene befinner seg til hvilke kampanjer som fungerte godt. For Amnesty vil jeg si det vil være essensielt å måle demografi, altså hvor i verden kundene befinner seg, alder osv. Ved å gjøre dette vil en se hvilke målgrupper en treffer for å kunne markedsføre mer direkte mot disse segmentene, samt også se på hvordan en kan nå ut til prospektene man ikke når i dag. Hvilke annonser som ga flest delinger og klikk vil også være veldig relevant for Amnesty. Videre burde de også fokusere på hvilke annonser som fører til flest donasjoner, samt se på hvorfor akkurat disse fungerte unormalt godt.

Tre gode digitale målsetninger for Amnesty vil være:

  • Et spesifikt salgstall opp mot antall klikk
  • Oppnå et visst antall delinger per annonse
  • Øke antallet klikk på hjemmesiden med 30%

Synlighet

Ved et enkelt Google søk på «Amnesty» er det første som dukker opp Amnesty sin nettside. Videre er det informasjon om bedriften, etterfulgt av deres Facebook side. Dette er veldig bra med tanke på at folk finner frem til nettsiden og informasjon om bedriften på en enkel måte. Dette sørger for at man ikke her mister klikk inn på nettsiden.

Det er ikke bare synlighet gjennom søk på eget navn som er viktig, det er også viktig å være synlig gjennom søk på hovedtemaer bedriften driver med. Jeg tok for meg temaet menneskerettigheter når jeg sjekket dette. Det første som dukket opp her er FN sin logo og nettside, samt Amnesty sin logo. Litt lenger ned på Google søk sin førsteside kommer Amnesty. Dette er ikke dårlig, men SNL og regjeringen.no er over Amnesty sin nettside. Dette burde bedriften prøve å gjøre noe med for å oppnå flere klikk og donasjoner på siden.

Søkemotoroptimalisering

For å oppnå en større synlighet på nett er det veldig relevant å jobbe med søkemotoroptimalisering. Målet her er å oppnå økt synlighet på nett, samt komme høyere opp på Google søk. For å oppnå dette må bedriften begynne å jobbe med søkeord. Dette kan være ord som F. Eks. Menneskerettigheter og bistand. En måte å gjøre dette på er å sørge for at en benytter disse ordene i tekstene på nettsiden. På denne måten vil Google rangere denne nettsiden som mer relevant enn nettsider som benytter seg av disse ordenene i mindre grad.

-Viktor Dalvang

Kilder:

https://karrierestart.no/ledig-stilling/1773791

https://www.instagram.com/amnesty_norge/

https://amnesty.no

https://www.facebook.com/AmnestyNorge

https://amnesty.no/engasjer-deg

Sosiale mediers rolle 6. Januar

Den amerikanske kongressen i DC ble 6. Januar 2021 angrepet av demonstranter. Altså dagen Joe Biden ble valgt som president. Angrepet startet med være en demonstrasjon hvor flere tusen deltok for å støtte daværende president Donald Trump. Demonstrasjonen utviklet seg rask til å bli en voldelig overtakelse av kongressen hvor 4 personer ble drept under hendelsen. Jeg skal i dette innlegget se på hvordan Donald Trump gjennom sosiale medier har hatt innvirkning på demonstrasjonen og angrepet.

Sosiale mediers rolle

Konspirasjonsteorier førte til dødelige opptøyer · Faktisk
Hentet fra Faktisk.no

Det var først når opptøyene hadde roet seg Donald Trumps bruk av sosiale medier ble satt i fokus under etterforskningen av hendelsen. Donald Trump hadde flere dager i forveien gjentatte ganger oppfordret sine tilhengere til å møte opp utenfor kongressen å demonstrere. Bildet ovenfor er et eksempel på en av hans twitter meldinger. Med den enorme følgerskaren han har på Twitter vil jeg si han i stor grad var årsaken til demonstrasjonen, selvom han ikke nødvendigvis ville at demonstrasjonen skulle bli voldelig. Når personer med titalls millioner følgere oppfordrer sine følgere til å ha tiltro dem og demonstrerer ser vi her at selv om bare en brøkdel av hans følgere dukket opp, utgjør de en stor gruppe når de samles mot et felles mål. Dette sammen med filterbobler og ekkokamre som jeg har snakket om i et tidligere innlegg har skapt en gruppe mennesker som kun ser en side av saken. Trumps følgere vil på grunn av Filterbobler og ekkokammer kun bli eksponert for synspunkter de allerede er enig i eller tildels enig i. Kort forklart er grunnen til dette at algoritmene på internett er bygd opp slik at de første treffene man får når man googler noe en forfatter med samme eller liknende synspunkt som deg for å holde deg på nettet så lenge som mulig.

Ingen demonstrasjon uten sosiale medier

For å oppsumere så ser vi gjennom dette angrepet og Donald Trump sin bruk av sosiale medier hvilken påvirkningskraft disse profilene med enorme følgerskarer har. Uten Donald Trump som nærmest reklamerte for demonstrasjonen hadde dødsfallene trolig vært unngått. Vi ser tydelig gjennom dette tilfellet at personer med mange følgere kombinert med internettets algoritmer kan være en farlig kombo med mindre man i stor grad er bevisst om dette.

Kilder

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/Ga08RJ/dramaet-i-washington-minst-fire-doede-etter-stormingen-av-kongressen

https://www.faktisk.no/artikler/GX1/konspirasjonsteorier-forte-til-dodelige-opptoyer

Hvordan sette opp en Google Ad

Jeg skal i dette innlegget vise deg hvordan du setter opp en Google Ads kampanje helt på egenhand. Jeg har delt opp oppstarten i 9 steg jeg skal ta deg gjennom. For å gjennomføre dette er det essensielt at du allerede har dannet deg en nettside og knyttet Google Analytics opp mot denne.

Steg 1:

På det første steget har man tre alternativer en må svare på ut ifra hva som er målet med annonsen en skal lage. Her velger du hva som passer best for deg eller din bedrift.

Bilde: Skjermdump, Google Ads

Steg 2:

Her skriver du inne nettsidens navn.

Skjermdump

Steg 3:

På steg 3 skal du skrive inn navnet på nettsiden. Her er det viktig å skrive riktig siden dette er nettsiden folk som trykker på annonsen vil bli sendt til.

Skjermdump

Steg 4:

På dette steget får du en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut for kunden som blir sendt til nettsiden din via annonsen.

Skjermdump

Steg 5:

Her skal du skrive inne annonseteksten. Google gir deg noen tips, men vær kritisk til disse siden det ikke er sikkert disse er så veldig relevante til din annonse. Skriv noe som vil fange oppmerksomheten til kunden og få kunden til å trykke seg inn på din nettside.

Skjermdump

Steg 6:

På steg 6 skal du finne hvilke søkeord som passer til din annonse og nettside. Her er det lurt å velge flere passende for å få så mange klikk som mulig.

Skjermdump

Steg 7:

Her skal du huke av på hvilket område i landet eller verden du vil annonsen skal nå ut til.

Skkjermdump

Steg 8:

På det nest siste steget skal du velge hvor mye vil vil betale for annonsene. Som du ser på bildet anslår Google hvor man klikk annonsen vil få per måned ut ifra hvor mye penger en bruker.

Skjermdump

Steg 9:

Helt til slutt skal du fylle inn betalingsinformasjonen og betale. Når dette er gjort er det bare å sende inn og du har klart å publisere din første annonse.

-Viktor Dalvang

Kilde

https://ads.google.com/intl/no_no/getstarted/

Derfor burde du annonsere på den største SoMe plattformen

Jeg skal i dette innlegget fortelle om hvorfor Facebook fungerer som en perfekt plattform å markedsføre både store og små bedrifter på. Jeg vil også fortelle om forskjellene på kjøpte annonser og annonsering via egeneide kanaler og hvorfor man burde benytte seg av begge deler.

Når en bedrift skal bestemme seg for hvilken plattform som vil være hensiktsmessig å markedsføre på, er det essensielt å finne ut hvilke målgrupper bedriften har. Når man har funnet ut av dette må man se på hvilke medier disse målgruppene benytter seg av på daglig basis.

I dag ser vi en stor forskjell på antall brukere som benytter seg av tradisjonelle medier som f. Eks aviser og de som benytter seg av sosiale medier som Facebook og Youtube. Effekten av markedsføring gjennom disse eldre tradisjonelle mediene har sunket drastisk, mens sosiale medier har steget enormt. Dette er noe bedriften må ta hensyn til når de skal bestemme seg for hvilke markedsføringskanaler de skal benytte seg av. Det er uten tvil sosiale medier bedriften vil få størst «gevinst» av å benytte seg av.

Hvilken plattform skal man velge?

Det er en rekke sosiale medier å velge mellom når en skal markedsføre et produkt eller en bedrift. De tre største i Norge er Facebook, Instagram og Snapchat hvor alle mediene har hver for seg over 2,5 millioner profiler. Dette tilsvarer 60 prosent av Norges befolkning. For å finne ut hvilken av disse mediene bedriften skal benytte seg av i størst grad må man som sagt se på hvilket medie målgruppene dine benytter seg av på daglig basis. Det vil være hensiktsmessig å benytte seg av flere medier, men satse i større grad på en. Jeg vil anbefale å satse på Facebook som hovedmedie. Grunnen til dette er Facebook sine enorme brukertall. I følge en studie har 83 prosent av Norges befolkning profil på Facebook og over 80 prosent bruker kanalen daglig (Ipsos 2020). Dette gir bedrift en enorm mulighet til å nå ut til flest mulig prospekter på en medie.

Facebook ads og egeneide medier

På Facebook er det flere mulige måter å markedsføre en bedrift. Man kan benytte seg av Facebook advertising, som er betalt annonsering. Ved å benytte seg av dette vil annonsen man lager nå ut til flere enn kun sine egne følgere på kanalen. Dette er en enorm mulighet for stor eksponering for bedriften og trekke nye kunder.

På Facebook er det også mulighet for å benytte seg av egeneide medier. Dette kan være egen profil eller å lage en hjemmeside på Facebook. Her kan kundene følge hjemmesiden og det er en enkel måte å markedsføre nye produkter eller tilbud ut til eksisterende kunder. På de egeneide mediene har også bedriften mindre retningslinjer å følge i motsetning til betalte annonser. Dette også er noe å tenke på når man skal velge om å benytte seg av egeneide medier eller betalt annonse til den spesifikke tjenesten eller produktet.

Oppsummering

Avslutningsvis vil jeg si at Facebook er en ypperlig plattform å benytte seg av for markedsføring både til store og små bedrifter. Gjennom muligheten til å nå ut til så mange prospekter gjennom kun en medie, samt muligheten til å markedsføre gratis og med betalte annonser vil jeg si Facebook er en veldig fleksibel plattform som jeg mener alle bedrifter burde benytte seg av.

-Viktor Dalvang

Kilder:

https://www.nrk.no/sorlandet/digital-markedsforing-viktigere-1.11781701

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

https://www.facebook.com/business/ads

De viktigste verktøyene i Google Analytics

Google Analytics er et gratis analyseverktøy fra Google. Dette verktøyet knytter man opp mot en nettside man drifter som f. Eks en nettbutikk eller blogg. Jeg personlig har benyttet meg av Analytics til begge disse eksemplene. Analytics består av en rekke verktøy en kan benytte seg av for å «tracke» alt fra hvor i verden folk besøker nettsiden fra til hvilke kampanjer som trekker flest mennesker til nettsiden. Jeg skal i dette innlegget ta for meg hvilke verktøy jeg mener er viktigst å benytte seg av og hvordan man bruker disse.

Hvor mange besøkende nettsiden har

Et av de viktigste verktøyene er å kunne se hvor mange aktive bruker nettsiden har en gitt dag eller en gitt periode. Aktive bruker vil si hvor mange personer som har vært inne på nettsiden. Ved å sammenlikne tall fra ulike dager eller perioder vil en kunne forstå hvorfor det er flere aktive bruker en periode sett opp mot en annen.

Som vist på bilde har denne demo nettsiden 2529 aktive brukere den valgte dagen (18 mai). For å finne dette trykker man på: Målgruppe – Aktive brukere. For å velge hvilken dag eller hvilken periode en vil se hvor mange bruker som var inne på nettsiden så velger man dette oppe i høyre hjørne.

Geografi og gjennomsnittlig øktvarighet

For å forstå hvilke kunder man har og hvilke kunder man kan få, er det viktig å ha kunnskap om hvor i verden menneskene som besøker nettsiden befinner seg. Samtidig som man kan se hvor leserne/ kundene kommer fra, har man også mulighet til å se hvor lenge personene befinner seg inne på nettsiden.

På bilde over ser vi hvor mange brukere det har vært fra de ulike landene i perioden 12-18 mai, vi ser også hvor stor prosentandel de ulike landene utgjør av totalen. Videre på kolonne 6 ser vi hva den gjennomsnittlige øktvarigheten på de ulike brukerene i landene er. Dette vil si hvor lenge en person i gjennomsnitt er inne på nettsiden. For å finne denne informasjonen trykker man på: Målgruppe – Gegrafi – Sted.

Hvordan enheter benytter kundene seg av

Når man har en nettbutikk eller blogg er det viktig at nettsiden fungerer godt til både datamaskiner og telefoner. Dette kan en få et innblikk i ved å se på hvor mange kunder som benytter seg av telefon og datamaskin i Analytics.

For å finne denne informasjonen som er vist på bilde trykker en på: Målgruppe – Mobil – Oversikt. For mer utdypende rapport kan en trykke på enheter i stedet for oversikt. En vil da faktisk få opp hvordan type mobil brukerene har benyttet seg av på nettsiden.

Hvordan kommer de besøkende til nettbutikken

Det er viktig når en driver en nettside å vite hvordan de ulike brukerene kommer seg inn på nettsiden. Med eksempelet under ser vi at nesten 98% kommer gjennom direkte søk på nettsiden. Dette tyder på at mange vet om nettsidens URL. Vi ser også at organisk søk er veldig lavt. Organisk søk er når en person søker opp noe, får opp forslag på nettsiden og går inn på den. Det ville vært ønskelig å hatt et høyt organisk søk da det viser at nettsiden kommer høyt opp på google søk. For å finne denne informasjonen trykker man på: Brukeranskaffelse – All trafikk – Kanaler.

Oppsumering

Det er veldig mange ulike interessant analyser man kan benytte seg av gjennom Google Analytics. Jeg har i dette innlegget kun gått gjennom de 4 analysene jeg mener er viktigst å bruke. Dette er essensiell informasjon å analysere og bruke til sin fordel for deg som vil starte en nettside. Jeg anbefaler at du går inn og setter deg inn i enda flere muligheter til å analysere data gjennom Google Analytics.

-Viktor Dalvang

Kilde:

https://analytics.google.com/analytics/web/

Hvordan bygge et merke fra ingenting

Jeg har i dette innlegget oversatt et av Hitten Shahs kvalitets innlegg om hvordan man kan bygge et merke fra ingenting. Han utdyper spesielt to ting som er kritisk å ha fokus på under denne prosessen. Dette er å utnytte det å være ny på markedet og repetere til kundene hvilket budskap bedriften har å komme med.

I Leo Widrichs første par måneder som medstifter av Buffer skrev han to til tre gjesteblogginnlegg hver dag. Han begynte i selskapet i januar 2011, og i april hadde han fått merkevaren deres omtalt i over 100 blogger. I løpet av ni måneder hadde de registrert seg over 100.000 brukere.

Folk kaller det Leo gjorde for «innholdsmarkedsføring», «kundeoppkjøp» og «å gjøre ting som ikke skaleres», men det mangler det større bildet. På ni korte måneder bygget Leo merkevaren Buffer til et meningsfylt merke!

Viktigheten av merkevare

«Du bygger et merke når du har skåret ut et stykke av folks hjerner.»

Tenk på hvorfor Amazon er så vanedannende – de har en del av hjernen vår. Når vi tenker på å kjøpe nesten hvilket som helst produkt, er vår første tanke å gå på Amazon og få det til den laveste prisen. Jeg vet at jeg kan åpne appen, trykke to ganger og ha den hjemme om to dager.

I de tidlige dagene betyr det å bygge et merke at du begynner å få direkte, uattribuerte besøkende som kommer til nettstedet ditt. Dette er folk som besøker nettstedet ditt uten grunn, bortsett fra at du har hugget ut en liten bit av hjernen deres. De hadde en tanke, og det utløste dem til å lage en linje for nettstedet ditt.

På lang sikt betyr dette at merkevaren din sprer seg. Fordi du har plass i folks hoder, tenker folk på deg, og det betyr at de vil snakke om deg og fortelle vennene dine.

Derfor er det viktig å bygge merkevaren din. Det er det som får deg ut av tredemøllen med å «gjøre ting som ikke skaleres» og får deg til virkelig vekst.

For å bygge merkevaren din fra ingenting, trenger du to ting: nyhet og repetisjon.

Nyhet

Nyhet: «kvaliteten på å være ny, original eller uvanlig».

Siden 1999 har 37signals blogget om hva de gjør, hvorfor de gjør det, og hvordan de tenker på å bygge sin virksomhet. Da de startet, var det utrolig uvanlig. Ingen andre delte hvordan de balanserte byggeprodukter med rådgivning, eller hvordan de gjorde A/ B-tester for SaaS-virksomheten.

De er plakatbarnet i SaaS for å skape nyhet rundt merkevare ved å dele, utdanne og hjelpe andre mennesker med å lære.

Slik definerte vi nyheten for merkevaren vår tidlig på KISSmetrics:

«Vi vil dele alle og alles markedsføringsanalyseinnhold, så lenge det var av høy kvalitet og virkelig nyttig».

Vi definerte merkevaren vår ved å være nyttig, og det gjorde Twitter-kontoen vår til stedet for markedsførere for å lære mer om analyse. Over tid vokste vi vår Twitter til 200.000+ mennesker, alle 100% organiske, uten å bruke en krone.

Slik definerte Leo nyhet for Buffer’s merkevare:

«Hvordan gjøre det bra på Twitter, med eller uten buffer».

Over tid injiserte de mer nyhet i merkevaren med sin vitenskapelige tilnærming til lykke og produktivitet og deres radikale tilnærming til selskapets åpenhet. De var i stand til å holde den nyheten frisk og få den til å vare, fordi den kom fra et autentisk og ekte sted.

For å bygge et merke, kan du ikke bare snakke om nyhet. Du må faktisk sette den i praksis og skape en ny opplevelse for mennesker.

Gjentakelse

For å skjære ut plass i hjernen til noen, må du komme i hodet på dem om og om til du er der for å bli. Du trenger repetisjon.

«Innholdet» i «innholdsmarkedsføring» er nøkkelen her:

«Innhold kan være en tweet, et Facebook-innlegg, et blogginnlegg eller noe som kan produseres og distribueres gjentatte ganger».

Kraften i innholdet er at det kan skaleres, både når det gjelder det uendelige antallet mennesker som kan konsumere et individuelt stykke innhold, og de utallige måtene innholdet kan pakkes og produseres på. Den skalaen er det som skaper repetisjonen som gjør merkevaren.

Når Leo snakker om sin bloggstrategi for gjestene, understreker han viktigheten av å «velge kvantitet fremfor kvalitet.» Sett annerledes:

«Folk overvurderer ofte stoffets substans og undervurderer merkevaregjentagelse».

Leo holdt stoffet smalt og sentrert helt og holdent rundt hvordan man gjør det bra på Twitter. Han satte fokus på repetisjon og la ut over 150 gjesteposter, og det var det som gjorde Buffer til en autoritet på de beste måtene å bruke Twitter.

På Quick Sprout bygde vi et merke gjennom min medstifter Neil Patel. Vi satte nesten identiske bilder av ansiktet hans på forsiden, på sidefeltet til bloggen, på hans Twitter, på hans personlige nettsted og mer. All den repetisjonen legger opp til å gjøre et minneverdig inntrykk og skjære ut plass i folks hoder.

Flere eksempler på repetisjon som bygger merkevaren

Hos AdEspresso drikker hvert lagmedlem espresso i laget sitt. De bruker også de samme bildene på tvers av Facebook- og Twitter-profilene sine.

Medstifter Armando Biondis ord er det “frekvensen med lav intensitet som bygger merkevare og tillit”, og han krediterer det for å få dem fra 0 til $ 1 million i årlige gjentatte inntekter.

På ReadMe legger de ugleoppstartsmaskotten sin over alt på nettstedet, de bruker den i alle sine sosiale medier og kommunikasjon med kunder, og de har det over hele kontoret. De gjør det også morsomt.

Til grunnlegger Greg Koberger betyr gjentakelsen at “kundene våre kjenner Owlbert nå, men enda viktigere, de vet at selskapet vårt er litt annerledes.”

Den beste måten å bygge et merke på begynner med deg

Når du begynner fra ingenting, er du det beste merket du kan bygge for din virksomhet. Dette er regelboken som fikk folk som Jason Fried, Neil Patel og Leo Widrich til å bygge både personlige merker og selskapets merkevarer fra bunnen av.

• Nyheten er basert på det som inspirerte deg til å starte virksomheten.

• Tidlig er repetisjon lett fordi du kan gjøre det mot deg selv og historien din. Folk liker historier, og de vil alltid høre om hvorfor du startet virksomheten.

Når du gjør det, vil du samle den kollektive stammen rundt deg, og du vil begynne å sitte i folks hoder. Gjennom repetisjon og opprettholdelse av nyhet kan du skjære ut mer og mer plass.

Før du vet ordet av det, tenker folk atferdsmessig på deg og din virksomhet. Fordi de tenker på deg, snakker de om deg og deler produktet ditt med vennene sine.

Å bygge et merke handler om mer enn å gi ut gratis swag med logoen din. Det handler om å lage historier. Produktet og firmaet ditt eksisterer for å gjøre jobber for kundene dine og hjelpe dem med å lykkes.

Det er flere verktøy og produkter i SaaS i dag enn noen gang før. For hver jobb som trenger å gjøre, er det mange verktøy som fyller plassen. Til syvende og sist er merkevaren din det som skiller bedriften og produktet ditt i hodet til kundene dine. Brand er det du trenger å fokusere på for å kunne konkurrere i dagens overfylte markeder.

-Skrevet av Hitten Shah

-Oversatt av Viktor Dalvang

Kilder:

  • https://hitenism.com/build-brand/

Mine erfaringer fra nettbutikken

Da jeg fant ut av at vi skulle opprette en nettbutikk, så jeg på dette som en sjanse til å få et stort læringsutbytte av oppgaven. Jeg må ærlig si at jeg trodde det kom til å bli mye enklere enn det var. At det var så mye arbeid rundt en nettbutikk som det vi har gått igjennom de siste ukene, var jeg ikke klar over på forhånd. Vi var veldig mye frem og tilbake om hva slags produkt vi skulle velge, eller om vi skulle tilby en tjeneste av noe slag. Etter mye frem og tilbake, fant vi ut at vi hadde en liten bedrift i nettverket vårt som ikke hadde nettbutikk på forhånd. Vi valgte derfor å lage nettbutikk for den allerede eksisterende merkevaren Indie Beach. Indie Beach er en resort som driver med utleie av bungalows og cafedrift. Bedriften holder til på en liten øy som heter Koh Chang, Thailand. Etter at Covid kom, ble det vanskelig å drive cafebaren videre, ettersom det kom få besøkende. Bedriftseieren har i lang tid vurdert å åpne nettbutikk, men ikke hatt tiden til dette. Derfor var det en ypperlig mulighet både for eieren og for oss å lage denne nettbutikken. Vi så på det som om vi gjorde vedkommende en tjeneste ved å åpne nettbutikk for den allerede populære varen hun hadde i cafebaren sin. På denne måten vil eieren kunne få en ekstra inntektskilde. 

Prosessen ved å opprette en internasjonal nettbutikk har bydd på utfordringer. Slik som frakt, leverandører og kommunikasjon mellom Norge og Thailand. Vi begynte med å opprette en gruppe på miro.com hvor vi kastet inn ideer, notater, lagde oppgave lister og timeplan. Miro funket veldig bra for oss, ettersom mye ble gjort digitalt og vi ikke fysisk møtte hverandre så ofte for å jobbe. 

Da vi var klare på hva som måtte gjøres, begynte vi smått med å lage OKR – Objective key results.

  • KR1: 2000 besøkende i nettbutikken innen Q2 
  • KR2: Selge 50 produkter innen Q2
  • KR3: Få 100% fornøyde kunder 

Da vi var ferdig med OKR kjøpte vi oss domene og linket det opp mot Shopify. Vi kalte domene for indiebowls.com. For å linke domene opp mot Shopify brukte vi PRO ISP. Disse to verktøyene fant vi fort ut ikke fungerte optimalt sammen, siden det oppsto litt problemer med DNS. Men alt i alt, var dette en veldig lærerik prosess. Det å bare kaste seg ut i noe og prøve og kanskje feile. Da det begynte å løsne for oss og vi skjønte hvordan ting skulle gjøres, ble det etter hvert veldig gøy å jobbe med nettbutikken. 

Vi begynte videre å tenke på hvordan vi skulle markedsføre nettbutikken. Vi satt oss som mål å bruke mye sosiale medier, sende ut nyhetsbrev og be bekjente spre budskapet om at en ny nettbutikk er på vei. 

Det neste steget i prosessen var å få bestilt opp produktene vi skulle selge gjennom nettsiden. På grunn av Covid situasjonen ble det en del ventetid fra bedriftseierens side. Vi var avhengig av at hun skulle få disse produktene, slik at vi kunne få tatt bilder av dem og fremme disse på nettsiden, slik at vi var ett skritt nærmere lansering.

I mellomtiden designet vi nettbutikken sin layout. Leste oss opp på lover og regler, policyer for nettbutikk og frakt. Vi måtte selvfølgelig ha disse skrevet ned på nettsiden vår og det var en god del vi skjønte at vi måtte ha med for at nettbutikken skulle anses som en seriøs bedrift og selvfølgelig være lovlig. Da det kom til hvordan vi skulle prise produktene og finne ut av hvordan vi skulle selge dem, måtte vi kikke litt over på konkurrentene våres sine nettsider. Vi tok inspirasjon fra dem og så på hvilke kostnader vi hadde. Vi lagde deretter våre egne pakker rundt det. Vi fant ut at vi ville selge både bowls, bestikk og sugerør, og at vi ville selge dem i bundles og separat.

Vi var veldig flinke til å fordele oppgaver rundt til hverandre, men også flinke til å hjelpe hverandre og ha god kommunikasjon i gruppen, slik at alle til enhver tid visste hva dem andre drev med. Ved å ha et felles dokument oppe på nettet, kunne vi alltids følge med på hverandre, slik at alle sammen var oppdatert på hva som foregikk hos de andre. Jeg sto F.eks. ikke for frakten, men hjalp til hvor jeg kunne, og måtte blant annet kontakte Thaipost i Thailand for å høre hva slags priser de opererte med når det kom til frakt og hvor bærekraftig de klarte å få det tilsendt. Fordi dette prosjektet skulle være så bærekraftig som overhodet mulig, endte vi opp med at frakten blir sendt med båt fra Thailand. 

Videre måtte vi begynne med å markedsføre produktet vårt og nettbutikken. Vi brukte sosiale medier som Instagram, Facebook, og nyhetsbrev for å få ut budskapet om nettbutikken og produktet. Vi lagde innlegg for Indie Bowls og postet disse på våre private sosiale medier. Det fikk veldig god respons de første dagene og vi fikk 40-50 abonnementer på nyhetsbrevene våre. Vi fikk også venner, bekjente og familie til å dele via sosiale medier. Cafebaren nede på Koh Chang hadde også en stor følger base på sosiale medier, så det ble en del folk fra Thailand som vi fikk nådd ut til.

Læringsutbytte jeg har fått av denne oppgaven har vært enorm. Vi har blitt utfordret til å tenke selv, finne ut alt selv, lete etter informasjon og bygge noe fra bunnen av. Det har vært noe av det mer krevende jeg har vært borti gjennom skolesemesteret, men også hvor jeg føler jeg har lært mest. Dette er uten tvil noe jeg kommer til å ta med meg i fremtiden og som er veldig relevant for hva jeg kan tenke meg å drive med senere i livet. Med denne erfaringen og diverse sertifiseringen vi har vært igjennom, føler jeg nå at jeg står mye sterkere på egne bein enn det jeg gjorde for bare noen måneder tilbake.  

– Viktor Dalvang

Min vurdering av nettbutikken til XXL

XXL er den største aktørene på det norske markedet når det kommer til salg av sportsutstyr både i fysisk butikk og på nett. Nå som store deler av de fysiske butikkene har vært stengt i lengre tid har viktigheten av å ha en god nettside økt ytterligere. Jeg har derfor i dette innlegget valgt å vurdere XXL sin nettside ut i fra Inevo sine 10 vurderingskriterier på hva som danner en god nettside. Jeg velger å benytte meg av en karakterskala fra 1-6 på vært kriteriet hvor 1 er svært dårlig og karakter 6 er utmerket.

(1) Førsteinntrykk.

Førsteinntrykket når man går inn på en nettside er helt avgjørende for om man velger å gå videre inn på nettsiden, eller går ut av nettsiden med en gang. For å vurdere førsteinntrykket benytter man seg av en 5-sekunders test hvor kunden må kunne svare på disse tre spørsmålene:

  • Har jeg kommet til rett sted?
  • Hva er det jeg kan gjøre her?
  • Hvorfor skal jeg gjøre det her
Skjermdump, forside XXL, https://www.xxl.no

På bildet over ser vi XXL logoen oppe i venstre hjørne, noe som gjør at kunden vet at de er på rett plass. Denne logoen er ikke veldig stor, men når de har plassert logoen sammen med XXL sine kjente farger som er svart og grønn gjør dette logoen til et tidlig blikkfang inne på forsiden. Alle produktkategoriene er listet vannrett på en ryddig måte som gjør det enkelt å navigere seg på hjemmesiden. Over produktkategoriene finner man de ulike varehusene, kundeservice og annen viktig informasjon å få frem på forsiden. Det siste spørsmålet kunden skal kunne svare på, blir besvart umiddelbart. Fri frakt i hele Norge står det tydelig med store bokstaver midt på forsiden. Dette sammen med garantiene som står på den grønne linjen gjør det enkelt for kunden å se fordelene ved å handle på XXL sin nettside. Jeg ser ingen ting å ta XXL på førsteinntrykket og gir nettsiden dermed karakter 6 på førsteinntrykk.

Karakter 6.

(2) Synlighet

For å teste nettbutikkens synlighet på nettet er det lurt å gjøre noen raske google søk både på nettbutikkens navn og på noen av butikkens nøkkelprodukter. Det sier jo seg selv at hvis kundene ikke får opp XXL når de for eksempel søker på fotballsko, så vil ikke kunden se på XXL som et alternativ.

Når jeg søkte opp «XXL» i google kom først nettbutikken opp og deretter de ulike produktkategoriene. Hele google sin første side på søket besto kun av lenker rettet mot nettbutikken og deres fysiske butikker. Dette er veldig bra. Videre gjorde jeg noen raske søk på fotballsko, joggesko og langrennski. på samtlige var XXL representer på første siden i google søk, det er likevel verdt å nevne at det dukket opp 4 andre butikker før XXL når jeg søkte på langrennski. Dette kan være nok til at enkelte kunder velger å ikke undersøke XXL sitt utvalg, og XXL vil gjøre lurt i å se om det også er andre produktkategorier de burde prøve å få høyere opp på google søk listen. Alt i alt har XXL en veldig god synlighet på nett og jeg velger å gi de karakter 5.

Karakter 5.

(3) Brukervennlighet

XXL har en veldig bred målgruppe fra unge mennesker til eldre mennesker som har en tendens til å være dårligere med teknologi. Det er derfor essensielt at det er enkelt å finne frem i nettbutikken.

Skjermdump, produktkategori klær, https://www.xxl.no

Som vist på bilde over er det veldig lett å finne frem til både hovedkategorier og underkategorier. Søkefeltet fungerer også optimalt ved at man får opp alternativer underveis når man søker. Jeg vet fra tidligere erfaring at søkefeltet ikke alltid lar deg søke. Om dette er noe de har fikset nå, eller rett og slett fungerte optimalt når jeg skriver dette innlegget er jeg usikker på. Nettsiden er også godt tilpasset mobil, og det er ingen problem å finne frem til ulike varer på mobilen. Med utgangspunkt i at søkefeltet fungerte optimalt nå, velger jeg å gi karakter 6 også på brukervennlighet.

Karakter 6.

(4) Kjøpsprosess

Kjøpsprosessen til XXL er veldig enkel. Man trykker på produktet man skal ha, går til kassen, velger leveringsmåte/leveringssted og til slutt velger hvordan man skal betale. På leveringssted får man opp pris på levering som er gratis og hvor man dager de ulike leveringsmåtene tar. På samme side får man opp de ulike betalinsmetodene som er klarna, delbetaling eller kort. På samme side står også de ulike garantiene XXL har som f. Eks. 100 dagers åpent kjøp som er med på å gjøre kjøpet enklere for kunden. XXL benytter seg etter min mening av en veldig rask og oversiktlig kjøpsprosess som burde sørge for at færre kunder forlater en vare i kjøpsprosessen. Her kan jeg ikke gi en annen karakter enn 6.

Karakter 6.

(5) Hastighet/ teknologi

For å vurdere hastigheten på nettsiden både på mobil og på datamaskin har jeg benyttet meg av Google pagespeed. Her fikk nettsiden på mobil en score på 32/100 og på datamaskin 76/100 . Denne testen viser hvor raskt nettsiden lastes inn hvilke forbedringer man burde gjøre. Både mobil og datamaskin burde ligget på nærmere 90/100, så her har XXL mye å hente. karakteren på hastighet blir dermed 2.

Karakter 2.

(6) Kundetilfredshet

Kundetilfredsheten handler om at det på nettsiden er mulig å se på anmeldelser om produkter og bedriften fra tidligere kunder. På XXL sin hjemmeside er dette ikke mulig å se. Hvis man søker opp «anmeldelser XXL» på google får man derimot opp både prisjakt og truspilot hvor det er en rekke anmeldelser fra kunder som har kjøpt varer på nettbutikken til XXL. Siden dette ikke var mulig å finne på nettsiden får XXL karakter 2 på kundetilfredshet.

Karakter 2.

(7) Trygghet

For at Kunder skal velge å handle i akkurat din nettbutikk er det viktig at de føler seg trygge på at produktet kommer frem og at det er mulig å returnere varen hvis dette er ønskelig.

Skjermdump, forside XXL, https://www.xxl.no

Som vist på bildet over står det klart å tydelig på deres forside at det er gratis retur og bytte. Det står også at XXL har 30 dagers prisløfte som er med på å skape trygghet for kundene. XXL benytter seg av Klarna betaling som vil si at man kan betale 14 dager etter mottatt var, dette ser man ikke før man har gått videre i kjøpsprosessen. Virksomheten vill gjort lurt i å også fronte dette tydelig på deres forside. Alt i alt velger jeg å gi XXL karakter 5 på trygghet.

Karakter 5.

(8) Kundekommunikasjon

Ved å se på facebooksiden til XXL som har over 350.000 likes så ser jeg at de som oftest svarer direkte på henvendelser og spørsmål fra kunder. Det er likevel noen spørsmål som ikke har blitt besvart. Det er veldig viktig å svare direkte på siden for å skape en god kommunikasjon. Når XXL skal behandle kundeservice er de kun mulig å nå i fysisk butikk eller på mail. XXL burde i tillegg til dette også hatt et telefonnummer til kundeservice for å skape bedre dialog til kundene.

Karakter 3.

(9) Priser/ utmerkelser

Hva gjelder priser og utmerkelser vil jeg tro dette er noe XXL har flere av med tanke på hvor stor bedrift de er og hvor lenge de har vært på markedet. Jeg klarte ikke å se at det var skrevet noe sted på nettsiden. Hvis bedriften har noen utmerkelser ville dette vet lurt å vist til på nettsiden. Ut i fra dette er det ikke vanskelig å sette karakter på dette punktet.

Karakter 1.

(10) Konsept og strategi

XXL har en veldig klar strategi som er lett å se i nettbutikken. Strategien er å kunne tilby alt av produkter innen sport og villmark til både nybegynner og viderekomne. Bedriften skal også alltid være lavest på pris. Dette er lett å se på nettbutikken med deres tydlige prisgaranti og deres brede sortiment.

Konklusjon

Jeg vil si at XXL alt i alt har en god nettbutikk hvor de får frem mange viktige kriterier. Likevel er det flere forbedringspotensialer som bedriften burde prøve å implementere. Jeg ville startet med å forbedre hastigheten på nettbutikken. Her ville hovedsaklig fokusert på hvor raskt kundene kan laste inn de ulike sidene både på datamaskin og mobil. Videre burde bedriften sørge for at kunder kan legge igjen anmeldelser på produkter så senere kunder kan føle seg trygge og benytte seg av dette i beslutningsprosessen. Bedriften burde deretter implementere telefon i dere kundeservice arbeid. Til slutt burde XXL fremheve sine priser og utmerkelser i nettbutikken.

Helhetlig karakter 4

-Viktor Dalvang

Kilder

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://www.nettavisen.no/na24/xxl-knuser-g-sport/s/12-95-3423595610

https://www.prisjakt.no/store.php?f=10619

https://no.trustpilot.com/review/www.xxl.no