Månedlige arkiver: juni 2021

Hvordan vil digital markedsføring utvikle seg i tiden fremover?

Digital markedsføring er i stadig endring, det å forstå endringen å alltid klare å endre sin markedsføring etter endring i markedet er oppskriften på suksessfull markedsføring. Spesielt det siste året under en pandemi har vi sett enorm endring i både privatpersoner og bedrifters atferd til den digitale verden. Så hvordan vil den digitale markedsføringen se ut om 5 år?

Synlighet

Det er lenge siden det var viktig for en bedrift å være synlig i de eldre mediene som papiravis og radio. Allerede i 2015 passerte Facebook milepælen med å ha 1 milliard aktive bruker på en dag. I dag er dette tallet nesten tredoblet til 2,7 milliarder brukere hver eneste dag. Her er et tydelig eksempel på hvor fort digitaliseringen går. Siden Oppstarten av Facebook i 2004 har det kommet en rekke andre relevante sosiale medier som Instagram, LinkedIn, Snapchat, Tiktok osv.. Hvor alle har enorme tall med bruker hver eneste dag. Jeg kan enkelt si at det har blitt essensielt å markedsføre digitalt og synliggjøre seg på sosiale medier og plattformer som Google. Dette er noe som har kommet for å bli og jeg tror vi i fremtiden vil se en videre vekst av antall brukere og antall nye plattformer som blir opprettet. Det er en nødvendighet for en vellykket bedrift å benytte seg i ytterligere grad av digital markedsføring på sosiale medier og synliggjøre sitt navn digitalt.

Nettbutikk

Vi har i lys av pandemien sett en enorm nytte av nettbutikker. Fysiske butikker som også har hatt en nettbutikk har hatt muligheten til å opprettholde en inntektskilde, mens bedrifter som kun har fysisk butikk har måttet stenge ned i perioder uten noen inntekt. I følge DNB økte omsetningen i norske nettbutikker i februar med 74 prosent. Selv om en stor del av grunnen til dette var at fysiske butikker var nedstengt, tror jeg likevel dette er en trend som vil øke gradvis i årene som kommer. Nettshopping har blitt en vane for svært mange under pandemien og det er nok mange som vil fortsette med dette i tiden som kommer. Jeg mener fortsatt fysiske butikker er viktig å opprettholde, men kombinasjonen av en fysisk butikk og nettbutikk er noe jeg mener alle bedrifter i fremtiden burde implementere.

Sosiale medier som markedsføringsplattform

Sosiale medier har allerede i flere år vært en plattform med enormt antall daglig brukere. Det er den dag i dag den eneste og billigste måten å nå ut til en enorm mengde mennesker. Plattformer som Facebook, Tiltok og Instagram er plattformer som er tilrettelagt for annonsering, noe som gjøre det svært enkelt for bedrifter å drive med både gratis markedsføring, men også betalt markedsføring. Disse plattformene benytter seg av cookies og algoritmer som styrer annonsene til de menneskene som er relevante og mottakelig for markedsføring fra denne bedriften. Dette gjør digital markedsføring til en enestående måte å markedsføre på.

Det er ikke noe tvil om at digital markedsføring vil forandre seg i årene som kommer. Jeg er likevel ganske sikker på at viktigheten av markedsføring gjennom sosiale medier og å gjøre seg digitalt synlig for en bedrift vil fortsette å ha en gradvis økning. Jeg kan ikke si hvordan fremtiden for digital markedsføring vil se ut, men det jeg er sikker på er at det er essensielt for enhver bedrift å følge de digitale trendene hva gjelder digitale plattformer og digital markedsføring.

-Viktor Dalvang

Kilder

https://www.aftenposten.no/digital/i/WbgEQQ/facebook-med-en-milliard-brukere-paa-en-dag

https://synlighet.no/blogg/facebook-statistikk-brukere-norge-verden/

Hvordan annonsere på Instagram

Å bestemme hvilket sosialt medie man skal benytte seg av for å markedsføre en bedrift eller et produkt er ikke lett. Man burde begynne å se hvilken aldersgruppe majoriteten av sine er kunder i. Har man en eldre kundegruppe vil det trolig være hensiktsmessig å benytte seg av Facebook som nesten har 3 milliarder aktive bruker på daglig basis. Hvis bedriften sikter seg inn på en kundegruppe som er 50 år og ned vil det derimot trolig være hensiktsmessig å benytte seg av Instagram. De siste årene har mange yngre voksne gått over til å bruke Instagram i større grad en Facebook. Jeg skal derfor i dette innlegget ta for meg hvordan man på en effektiv måte kan markedsføre på plattformen Instagram.

Instagram, Symbol, Logoen, Bilde, Kamera
Hentet fra Pixabay

Bilde og video

De fleste privatpersoner benytter Instagram til å legge ut bilder og video av hverdagslige ting i livet og også følge med på hva andre personer man følger gjør. Bedrifter kan benytte seg av Instagram på samme måte ved å opprette en bedriftskonto og legge ut engasjerende bilder og videoer til sine følgere. Dette kan være innlegg som skal fronte et produkt, eller rett og slett enkel informasjon til sine kunder. Videoer har en tendens til å ha bedre innhold som vil skape bedre engasjement hos mottakeren. Det vil derfor være hensiktsmessig å poste videoer hvis bedriften f. Eks. Skal lansere et nytt produkt eller tjeneste.

Influensere

En måte for å nå ut til en større gruppe mennesker på Instagram vil være å betale influensene til å promotere din bedrift eller et produkt. Ved å gjøre dette benytter man seg av influenserens påvirkningskraft ovenfor sine følgere til å påvirke flere mennesker til å kjøpe, bli oppmerksom på et produkt, eller rett og slett bli oppmerksom på din bedrift.

Hashtags og tekst

I bilde eller videoteksten er det viktig å formulere seg på en måte som er tilpasset kundegruppen, dette gjør man for å skape engasjement. Det er også viktig at teksten har sammenheng med bildet eller videoen som bli postet. I bildeteksten kan man også benytte seg av hashtags. Ved å legge ved disse ordene øker man sjansen for at andre mennesker søker opp hashtaggen og finner bedriften på Instagram. Ved å repetere bruken av samme hashtag gjør man disse en del av merkevaren som er med på å gjøre bedriften mer «kjent».

Hvorfor Instagram?

Instagram er en av de mest brukte sosiale mediene vi har i dag. Det er etter min mening også den plattformen de fleste i alderen 18-35 er mest mottakelig for markedsføring. Her har man altså en mulighet til å nå ut til mange mennesker i riktig kundegruppe som er mottakelig og villig til å se på annonser. Dette gjør Instagram til en utmerket plattform å markedsføre sin bedrift.

-Viktor Dalvang

Kilder

https://synlighet.no/blogg/facebook-statistikk-brukere-norge-verden/

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q220

https://pixabay.com/no/illustrations/instagram-symbol-logoen-bilde-1581266/

Intervjucase Amnesty

Jeg skal i dette innlegget ta for meg en fiktiv case som vi har fått i sammenheng med en stillingsannonse Amnesty har utløst. Amnesty har utløst en stilling hvor de søker etter en markedsføringsspesialist. Casen består av tre deler: Digitale kanaler, analyse av trafikk og Synlighet.

Digitale kanaler

Skjermdump: Amnesty Norge på Instagram

Amnesty er aktive ved bruk av sosiale medier og spesielt plattformen Instagram. Her har Amnesty 82 tusen følgere og poster innlegg flere ganger i uken. Amnesty benytter seg av sterke bilder og overskrifter som raskt fanger blikket til lesere, som fører til likes og delinger. Med sterke tekster får de vekket følelser hos leserne som fører til at mennesker fortsetter å følge med på profilen. Gjennom Instagram og Facebook skriver Amnesty korte tekster, litt som en forkortet og forenklet artikkel om relevante nyhetssaker og temaer.

Kundereisen

Kundereisen hos Amnesty starter med at prospektet har blitt overbevist gjennom markedsføring at de vil utgjøre en forskjell. Jeg vil tro det i de fleste tilfeller er markedsføring og informasjon gjennom sosiale medier som fører til at kundereisen starter for prospektet. Når kunden har bestemt seg for å gå videre vil de oppsøke informasjon. Dette vil de gjerne gjøre på Amnesty sin hjemmeside eller Facebook. Begge disse sidene er oversiktlig og det er lett å finne frem til relevant informasjon her. I denne delen finner kunden ut hva de vil bidra med.

Skjermdump: Amnesty hjemmeside/ Engasjer deg

Neste steg i kundereisen blir informasjon om betalingsløsning eller informasjon om den fysiske deltakelsen, hvis det er denne formen for støtte kunden har bestemt seg for. Det siste steget i kundereisen er leveringen av «produktet» eller tjenesten. Dette kan ses på som noe fysisk som hvordan pengene blir brukt på ulike saker, eller verdien dette bidraget har for forbrukeren. Leveringen kan dermed oppfattes dobbelt for kunden. Å donere penger eller bidra med fysisk arbeid til slike saker vil forandre livet til mange mennesker. Når kunden ser denne forandringen vil de trolig repetere bidraget, som fører til en fullverdig kundereise som avslutter med repetisjon av kundereisen.

Analyse av trafikk

Amnesty er i høyeste grad avhengig av å spre sitt budskap og markedsføre på en god måte for å få inn penger og arbeidskraft for å beskytte menneskerettigheter. Et nyttig verktøy for å analysere trafikk på nettsiden vil være Google Analytics. Her kan man måle alt fra hvor i verden kundene befinner seg til hvilke kampanjer som fungerte godt. For Amnesty vil jeg si det vil være essensielt å måle demografi, altså hvor i verden kundene befinner seg, alder osv. Ved å gjøre dette vil en se hvilke målgrupper en treffer for å kunne markedsføre mer direkte mot disse segmentene, samt også se på hvordan en kan nå ut til prospektene man ikke når i dag. Hvilke annonser som ga flest delinger og klikk vil også være veldig relevant for Amnesty. Videre burde de også fokusere på hvilke annonser som fører til flest donasjoner, samt se på hvorfor akkurat disse fungerte unormalt godt.

Tre gode digitale målsetninger for Amnesty vil være:

  • Et spesifikt salgstall opp mot antall klikk
  • Oppnå et visst antall delinger per annonse
  • Øke antallet klikk på hjemmesiden med 30%

Synlighet

Ved et enkelt Google søk på «Amnesty» er det første som dukker opp Amnesty sin nettside. Videre er det informasjon om bedriften, etterfulgt av deres Facebook side. Dette er veldig bra med tanke på at folk finner frem til nettsiden og informasjon om bedriften på en enkel måte. Dette sørger for at man ikke her mister klikk inn på nettsiden.

Det er ikke bare synlighet gjennom søk på eget navn som er viktig, det er også viktig å være synlig gjennom søk på hovedtemaer bedriften driver med. Jeg tok for meg temaet menneskerettigheter når jeg sjekket dette. Det første som dukket opp her er FN sin logo og nettside, samt Amnesty sin logo. Litt lenger ned på Google søk sin førsteside kommer Amnesty. Dette er ikke dårlig, men SNL og regjeringen.no er over Amnesty sin nettside. Dette burde bedriften prøve å gjøre noe med for å oppnå flere klikk og donasjoner på siden.

Søkemotoroptimalisering

For å oppnå en større synlighet på nett er det veldig relevant å jobbe med søkemotoroptimalisering. Målet her er å oppnå økt synlighet på nett, samt komme høyere opp på Google søk. For å oppnå dette må bedriften begynne å jobbe med søkeord. Dette kan være ord som F. Eks. Menneskerettigheter og bistand. En måte å gjøre dette på er å sørge for at en benytter disse ordene i tekstene på nettsiden. På denne måten vil Google rangere denne nettsiden som mer relevant enn nettsider som benytter seg av disse ordenene i mindre grad.

-Viktor Dalvang

Kilder:

https://karrierestart.no/ledig-stilling/1773791

https://www.instagram.com/amnesty_norge/

https://amnesty.no

https://www.facebook.com/AmnestyNorge

https://amnesty.no/engasjer-deg

Sosiale mediers rolle 6. Januar

Den amerikanske kongressen i DC ble 6. Januar 2021 angrepet av demonstranter. Altså dagen Joe Biden ble valgt som president. Angrepet startet med være en demonstrasjon hvor flere tusen deltok for å støtte daværende president Donald Trump. Demonstrasjonen utviklet seg rask til å bli en voldelig overtakelse av kongressen hvor 4 personer ble drept under hendelsen. Jeg skal i dette innlegget se på hvordan Donald Trump gjennom sosiale medier har hatt innvirkning på demonstrasjonen og angrepet.

Sosiale mediers rolle

Konspirasjonsteorier førte til dødelige opptøyer · Faktisk
Hentet fra Faktisk.no

Det var først når opptøyene hadde roet seg Donald Trumps bruk av sosiale medier ble satt i fokus under etterforskningen av hendelsen. Donald Trump hadde flere dager i forveien gjentatte ganger oppfordret sine tilhengere til å møte opp utenfor kongressen å demonstrere. Bildet ovenfor er et eksempel på en av hans twitter meldinger. Med den enorme følgerskaren han har på Twitter vil jeg si han i stor grad var årsaken til demonstrasjonen, selvom han ikke nødvendigvis ville at demonstrasjonen skulle bli voldelig. Når personer med titalls millioner følgere oppfordrer sine følgere til å ha tiltro dem og demonstrerer ser vi her at selv om bare en brøkdel av hans følgere dukket opp, utgjør de en stor gruppe når de samles mot et felles mål. Dette sammen med filterbobler og ekkokamre som jeg har snakket om i et tidligere innlegg har skapt en gruppe mennesker som kun ser en side av saken. Trumps følgere vil på grunn av Filterbobler og ekkokammer kun bli eksponert for synspunkter de allerede er enig i eller tildels enig i. Kort forklart er grunnen til dette at algoritmene på internett er bygd opp slik at de første treffene man får når man googler noe en forfatter med samme eller liknende synspunkt som deg for å holde deg på nettet så lenge som mulig.

Ingen demonstrasjon uten sosiale medier

For å oppsumere så ser vi gjennom dette angrepet og Donald Trump sin bruk av sosiale medier hvilken påvirkningskraft disse profilene med enorme følgerskarer har. Uten Donald Trump som nærmest reklamerte for demonstrasjonen hadde dødsfallene trolig vært unngått. Vi ser tydelig gjennom dette tilfellet at personer med mange følgere kombinert med internettets algoritmer kan være en farlig kombo med mindre man i stor grad er bevisst om dette.

Kilder

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/Ga08RJ/dramaet-i-washington-minst-fire-doede-etter-stormingen-av-kongressen

https://www.faktisk.no/artikler/GX1/konspirasjonsteorier-forte-til-dodelige-opptoyer