De viktigste verktøyene i Google Analytics

Google Analytics er et gratis analyseverktøy fra Google. Dette verktøyet knytter man opp mot en nettside man drifter som f. Eks en nettbutikk eller blogg. Jeg personlig har benyttet meg av Analytics til begge disse eksemplene. Analytics består av en rekke verktøy en kan benytte seg av for å «tracke» alt fra hvor i verden folk besøker nettsiden fra til hvilke kampanjer som trekker flest mennesker til nettsiden. Jeg skal i dette innlegget ta for meg hvilke verktøy jeg mener er viktigst å benytte seg av og hvordan man bruker disse.

Hvor mange besøkende nettsiden har

Et av de viktigste verktøyene er å kunne se hvor mange aktive bruker nettsiden har en gitt dag eller en gitt periode. Aktive bruker vil si hvor mange personer som har vært inne på nettsiden. Ved å sammenlikne tall fra ulike dager eller perioder vil en kunne forstå hvorfor det er flere aktive bruker en periode sett opp mot en annen.

Som vist på bilde har denne demo nettsiden 2529 aktive brukere den valgte dagen (18 mai). For å finne dette trykker man på: Målgruppe – Aktive brukere. For å velge hvilken dag eller hvilken periode en vil se hvor mange bruker som var inne på nettsiden så velger man dette oppe i høyre hjørne.

Geografi og gjennomsnittlig øktvarighet

For å forstå hvilke kunder man har og hvilke kunder man kan få, er det viktig å ha kunnskap om hvor i verden menneskene som besøker nettsiden befinner seg. Samtidig som man kan se hvor leserne/ kundene kommer fra, har man også mulighet til å se hvor lenge personene befinner seg inne på nettsiden.

På bilde over ser vi hvor mange brukere det har vært fra de ulike landene i perioden 12-18 mai, vi ser også hvor stor prosentandel de ulike landene utgjør av totalen. Videre på kolonne 6 ser vi hva den gjennomsnittlige øktvarigheten på de ulike brukerene i landene er. Dette vil si hvor lenge en person i gjennomsnitt er inne på nettsiden. For å finne denne informasjonen trykker man på: Målgruppe – Gegrafi – Sted.

Hvordan enheter benytter kundene seg av

Når man har en nettbutikk eller blogg er det viktig at nettsiden fungerer godt til både datamaskiner og telefoner. Dette kan en få et innblikk i ved å se på hvor mange kunder som benytter seg av telefon og datamaskin i Analytics.

For å finne denne informasjonen som er vist på bilde trykker en på: Målgruppe – Mobil – Oversikt. For mer utdypende rapport kan en trykke på enheter i stedet for oversikt. En vil da faktisk få opp hvordan type mobil brukerene har benyttet seg av på nettsiden.

Hvordan kommer de besøkende til nettbutikken

Det er viktig når en driver en nettside å vite hvordan de ulike brukerene kommer seg inn på nettsiden. Med eksempelet under ser vi at nesten 98% kommer gjennom direkte søk på nettsiden. Dette tyder på at mange vet om nettsidens URL. Vi ser også at organisk søk er veldig lavt. Organisk søk er når en person søker opp noe, får opp forslag på nettsiden og går inn på den. Det ville vært ønskelig å hatt et høyt organisk søk da det viser at nettsiden kommer høyt opp på google søk. For å finne denne informasjonen trykker man på: Brukeranskaffelse – All trafikk – Kanaler.

Oppsumering

Det er veldig mange ulike interessant analyser man kan benytte seg av gjennom Google Analytics. Jeg har i dette innlegget kun gått gjennom de 4 analysene jeg mener er viktigst å bruke. Dette er essensiell informasjon å analysere og bruke til sin fordel for deg som vil starte en nettside. Jeg anbefaler at du går inn og setter deg inn i enda flere muligheter til å analysere data gjennom Google Analytics.

-Viktor Dalvang

Kilde:

https://analytics.google.com/analytics/web/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *