Månedlige arkiver: mai 2021

Hvordan sette opp en Google Ad

Jeg skal i dette innlegget vise deg hvordan du setter opp en Google Ads kampanje helt på egenhand. Jeg har delt opp oppstarten i 9 steg jeg skal ta deg gjennom. For å gjennomføre dette er det essensielt at du allerede har dannet deg en nettside og knyttet Google Analytics opp mot denne.

Steg 1:

På det første steget har man tre alternativer en må svare på ut ifra hva som er målet med annonsen en skal lage. Her velger du hva som passer best for deg eller din bedrift.

Bilde: Skjermdump, Google Ads

Steg 2:

Her skriver du inne nettsidens navn.

Skjermdump

Steg 3:

På steg 3 skal du skrive inn navnet på nettsiden. Her er det viktig å skrive riktig siden dette er nettsiden folk som trykker på annonsen vil bli sendt til.

Skjermdump

Steg 4:

På dette steget får du en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut for kunden som blir sendt til nettsiden din via annonsen.

Skjermdump

Steg 5:

Her skal du skrive inne annonseteksten. Google gir deg noen tips, men vær kritisk til disse siden det ikke er sikkert disse er så veldig relevante til din annonse. Skriv noe som vil fange oppmerksomheten til kunden og få kunden til å trykke seg inn på din nettside.

Skjermdump

Steg 6:

På steg 6 skal du finne hvilke søkeord som passer til din annonse og nettside. Her er det lurt å velge flere passende for å få så mange klikk som mulig.

Skjermdump

Steg 7:

Her skal du huke av på hvilket område i landet eller verden du vil annonsen skal nå ut til.

Skkjermdump

Steg 8:

På det nest siste steget skal du velge hvor mye vil vil betale for annonsene. Som du ser på bildet anslår Google hvor man klikk annonsen vil få per måned ut ifra hvor mye penger en bruker.

Skjermdump

Steg 9:

Helt til slutt skal du fylle inn betalingsinformasjonen og betale. Når dette er gjort er det bare å sende inn og du har klart å publisere din første annonse.

-Viktor Dalvang

Kilde

https://ads.google.com/intl/no_no/getstarted/

Derfor burde du annonsere på den største SoMe plattformen

Jeg skal i dette innlegget fortelle om hvorfor Facebook fungerer som en perfekt plattform å markedsføre både store og små bedrifter på. Jeg vil også fortelle om forskjellene på kjøpte annonser og annonsering via egeneide kanaler og hvorfor man burde benytte seg av begge deler.

Når en bedrift skal bestemme seg for hvilken plattform som vil være hensiktsmessig å markedsføre på, er det essensielt å finne ut hvilke målgrupper bedriften har. Når man har funnet ut av dette må man se på hvilke medier disse målgruppene benytter seg av på daglig basis.

I dag ser vi en stor forskjell på antall brukere som benytter seg av tradisjonelle medier som f. Eks aviser og de som benytter seg av sosiale medier som Facebook og Youtube. Effekten av markedsføring gjennom disse eldre tradisjonelle mediene har sunket drastisk, mens sosiale medier har steget enormt. Dette er noe bedriften må ta hensyn til når de skal bestemme seg for hvilke markedsføringskanaler de skal benytte seg av. Det er uten tvil sosiale medier bedriften vil få størst «gevinst» av å benytte seg av.

Hvilken plattform skal man velge?

Det er en rekke sosiale medier å velge mellom når en skal markedsføre et produkt eller en bedrift. De tre største i Norge er Facebook, Instagram og Snapchat hvor alle mediene har hver for seg over 2,5 millioner profiler. Dette tilsvarer 60 prosent av Norges befolkning. For å finne ut hvilken av disse mediene bedriften skal benytte seg av i størst grad må man som sagt se på hvilket medie målgruppene dine benytter seg av på daglig basis. Det vil være hensiktsmessig å benytte seg av flere medier, men satse i større grad på en. Jeg vil anbefale å satse på Facebook som hovedmedie. Grunnen til dette er Facebook sine enorme brukertall. I følge en studie har 83 prosent av Norges befolkning profil på Facebook og over 80 prosent bruker kanalen daglig (Ipsos 2020). Dette gir bedrift en enorm mulighet til å nå ut til flest mulig prospekter på en medie.

Facebook ads og egeneide medier

På Facebook er det flere mulige måter å markedsføre en bedrift. Man kan benytte seg av Facebook advertising, som er betalt annonsering. Ved å benytte seg av dette vil annonsen man lager nå ut til flere enn kun sine egne følgere på kanalen. Dette er en enorm mulighet for stor eksponering for bedriften og trekke nye kunder.

På Facebook er det også mulighet for å benytte seg av egeneide medier. Dette kan være egen profil eller å lage en hjemmeside på Facebook. Her kan kundene følge hjemmesiden og det er en enkel måte å markedsføre nye produkter eller tilbud ut til eksisterende kunder. På de egeneide mediene har også bedriften mindre retningslinjer å følge i motsetning til betalte annonser. Dette også er noe å tenke på når man skal velge om å benytte seg av egeneide medier eller betalt annonse til den spesifikke tjenesten eller produktet.

Oppsummering

Avslutningsvis vil jeg si at Facebook er en ypperlig plattform å benytte seg av for markedsføring både til store og små bedrifter. Gjennom muligheten til å nå ut til så mange prospekter gjennom kun en medie, samt muligheten til å markedsføre gratis og med betalte annonser vil jeg si Facebook er en veldig fleksibel plattform som jeg mener alle bedrifter burde benytte seg av.

-Viktor Dalvang

Kilder:

https://www.nrk.no/sorlandet/digital-markedsforing-viktigere-1.11781701

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

https://www.facebook.com/business/ads

De viktigste verktøyene i Google Analytics

Google Analytics er et gratis analyseverktøy fra Google. Dette verktøyet knytter man opp mot en nettside man drifter som f. Eks en nettbutikk eller blogg. Jeg personlig har benyttet meg av Analytics til begge disse eksemplene. Analytics består av en rekke verktøy en kan benytte seg av for å «tracke» alt fra hvor i verden folk besøker nettsiden fra til hvilke kampanjer som trekker flest mennesker til nettsiden. Jeg skal i dette innlegget ta for meg hvilke verktøy jeg mener er viktigst å benytte seg av og hvordan man bruker disse.

Hvor mange besøkende nettsiden har

Et av de viktigste verktøyene er å kunne se hvor mange aktive bruker nettsiden har en gitt dag eller en gitt periode. Aktive bruker vil si hvor mange personer som har vært inne på nettsiden. Ved å sammenlikne tall fra ulike dager eller perioder vil en kunne forstå hvorfor det er flere aktive bruker en periode sett opp mot en annen.

Som vist på bilde har denne demo nettsiden 2529 aktive brukere den valgte dagen (18 mai). For å finne dette trykker man på: Målgruppe – Aktive brukere. For å velge hvilken dag eller hvilken periode en vil se hvor mange bruker som var inne på nettsiden så velger man dette oppe i høyre hjørne.

Geografi og gjennomsnittlig øktvarighet

For å forstå hvilke kunder man har og hvilke kunder man kan få, er det viktig å ha kunnskap om hvor i verden menneskene som besøker nettsiden befinner seg. Samtidig som man kan se hvor leserne/ kundene kommer fra, har man også mulighet til å se hvor lenge personene befinner seg inne på nettsiden.

På bilde over ser vi hvor mange brukere det har vært fra de ulike landene i perioden 12-18 mai, vi ser også hvor stor prosentandel de ulike landene utgjør av totalen. Videre på kolonne 6 ser vi hva den gjennomsnittlige øktvarigheten på de ulike brukerene i landene er. Dette vil si hvor lenge en person i gjennomsnitt er inne på nettsiden. For å finne denne informasjonen trykker man på: Målgruppe – Gegrafi – Sted.

Hvordan enheter benytter kundene seg av

Når man har en nettbutikk eller blogg er det viktig at nettsiden fungerer godt til både datamaskiner og telefoner. Dette kan en få et innblikk i ved å se på hvor mange kunder som benytter seg av telefon og datamaskin i Analytics.

For å finne denne informasjonen som er vist på bilde trykker en på: Målgruppe – Mobil – Oversikt. For mer utdypende rapport kan en trykke på enheter i stedet for oversikt. En vil da faktisk få opp hvordan type mobil brukerene har benyttet seg av på nettsiden.

Hvordan kommer de besøkende til nettbutikken

Det er viktig når en driver en nettside å vite hvordan de ulike brukerene kommer seg inn på nettsiden. Med eksempelet under ser vi at nesten 98% kommer gjennom direkte søk på nettsiden. Dette tyder på at mange vet om nettsidens URL. Vi ser også at organisk søk er veldig lavt. Organisk søk er når en person søker opp noe, får opp forslag på nettsiden og går inn på den. Det ville vært ønskelig å hatt et høyt organisk søk da det viser at nettsiden kommer høyt opp på google søk. For å finne denne informasjonen trykker man på: Brukeranskaffelse – All trafikk – Kanaler.

Oppsumering

Det er veldig mange ulike interessant analyser man kan benytte seg av gjennom Google Analytics. Jeg har i dette innlegget kun gått gjennom de 4 analysene jeg mener er viktigst å bruke. Dette er essensiell informasjon å analysere og bruke til sin fordel for deg som vil starte en nettside. Jeg anbefaler at du går inn og setter deg inn i enda flere muligheter til å analysere data gjennom Google Analytics.

-Viktor Dalvang

Kilde:

https://analytics.google.com/analytics/web/

Hvordan bygge et merke fra ingenting

Jeg har i dette innlegget oversatt et av Hitten Shahs kvalitets innlegg om hvordan man kan bygge et merke fra ingenting. Han utdyper spesielt to ting som er kritisk å ha fokus på under denne prosessen. Dette er å utnytte det å være ny på markedet og repetere til kundene hvilket budskap bedriften har å komme med.

I Leo Widrichs første par måneder som medstifter av Buffer skrev han to til tre gjesteblogginnlegg hver dag. Han begynte i selskapet i januar 2011, og i april hadde han fått merkevaren deres omtalt i over 100 blogger. I løpet av ni måneder hadde de registrert seg over 100.000 brukere.

Folk kaller det Leo gjorde for «innholdsmarkedsføring», «kundeoppkjøp» og «å gjøre ting som ikke skaleres», men det mangler det større bildet. På ni korte måneder bygget Leo merkevaren Buffer til et meningsfylt merke!

Viktigheten av merkevare

«Du bygger et merke når du har skåret ut et stykke av folks hjerner.»

Tenk på hvorfor Amazon er så vanedannende – de har en del av hjernen vår. Når vi tenker på å kjøpe nesten hvilket som helst produkt, er vår første tanke å gå på Amazon og få det til den laveste prisen. Jeg vet at jeg kan åpne appen, trykke to ganger og ha den hjemme om to dager.

I de tidlige dagene betyr det å bygge et merke at du begynner å få direkte, uattribuerte besøkende som kommer til nettstedet ditt. Dette er folk som besøker nettstedet ditt uten grunn, bortsett fra at du har hugget ut en liten bit av hjernen deres. De hadde en tanke, og det utløste dem til å lage en linje for nettstedet ditt.

På lang sikt betyr dette at merkevaren din sprer seg. Fordi du har plass i folks hoder, tenker folk på deg, og det betyr at de vil snakke om deg og fortelle vennene dine.

Derfor er det viktig å bygge merkevaren din. Det er det som får deg ut av tredemøllen med å «gjøre ting som ikke skaleres» og får deg til virkelig vekst.

For å bygge merkevaren din fra ingenting, trenger du to ting: nyhet og repetisjon.

Nyhet

Nyhet: «kvaliteten på å være ny, original eller uvanlig».

Siden 1999 har 37signals blogget om hva de gjør, hvorfor de gjør det, og hvordan de tenker på å bygge sin virksomhet. Da de startet, var det utrolig uvanlig. Ingen andre delte hvordan de balanserte byggeprodukter med rådgivning, eller hvordan de gjorde A/ B-tester for SaaS-virksomheten.

De er plakatbarnet i SaaS for å skape nyhet rundt merkevare ved å dele, utdanne og hjelpe andre mennesker med å lære.

Slik definerte vi nyheten for merkevaren vår tidlig på KISSmetrics:

«Vi vil dele alle og alles markedsføringsanalyseinnhold, så lenge det var av høy kvalitet og virkelig nyttig».

Vi definerte merkevaren vår ved å være nyttig, og det gjorde Twitter-kontoen vår til stedet for markedsførere for å lære mer om analyse. Over tid vokste vi vår Twitter til 200.000+ mennesker, alle 100% organiske, uten å bruke en krone.

Slik definerte Leo nyhet for Buffer’s merkevare:

«Hvordan gjøre det bra på Twitter, med eller uten buffer».

Over tid injiserte de mer nyhet i merkevaren med sin vitenskapelige tilnærming til lykke og produktivitet og deres radikale tilnærming til selskapets åpenhet. De var i stand til å holde den nyheten frisk og få den til å vare, fordi den kom fra et autentisk og ekte sted.

For å bygge et merke, kan du ikke bare snakke om nyhet. Du må faktisk sette den i praksis og skape en ny opplevelse for mennesker.

Gjentakelse

For å skjære ut plass i hjernen til noen, må du komme i hodet på dem om og om til du er der for å bli. Du trenger repetisjon.

«Innholdet» i «innholdsmarkedsføring» er nøkkelen her:

«Innhold kan være en tweet, et Facebook-innlegg, et blogginnlegg eller noe som kan produseres og distribueres gjentatte ganger».

Kraften i innholdet er at det kan skaleres, både når det gjelder det uendelige antallet mennesker som kan konsumere et individuelt stykke innhold, og de utallige måtene innholdet kan pakkes og produseres på. Den skalaen er det som skaper repetisjonen som gjør merkevaren.

Når Leo snakker om sin bloggstrategi for gjestene, understreker han viktigheten av å «velge kvantitet fremfor kvalitet.» Sett annerledes:

«Folk overvurderer ofte stoffets substans og undervurderer merkevaregjentagelse».

Leo holdt stoffet smalt og sentrert helt og holdent rundt hvordan man gjør det bra på Twitter. Han satte fokus på repetisjon og la ut over 150 gjesteposter, og det var det som gjorde Buffer til en autoritet på de beste måtene å bruke Twitter.

På Quick Sprout bygde vi et merke gjennom min medstifter Neil Patel. Vi satte nesten identiske bilder av ansiktet hans på forsiden, på sidefeltet til bloggen, på hans Twitter, på hans personlige nettsted og mer. All den repetisjonen legger opp til å gjøre et minneverdig inntrykk og skjære ut plass i folks hoder.

Flere eksempler på repetisjon som bygger merkevaren

Hos AdEspresso drikker hvert lagmedlem espresso i laget sitt. De bruker også de samme bildene på tvers av Facebook- og Twitter-profilene sine.

Medstifter Armando Biondis ord er det “frekvensen med lav intensitet som bygger merkevare og tillit”, og han krediterer det for å få dem fra 0 til $ 1 million i årlige gjentatte inntekter.

På ReadMe legger de ugleoppstartsmaskotten sin over alt på nettstedet, de bruker den i alle sine sosiale medier og kommunikasjon med kunder, og de har det over hele kontoret. De gjør det også morsomt.

Til grunnlegger Greg Koberger betyr gjentakelsen at “kundene våre kjenner Owlbert nå, men enda viktigere, de vet at selskapet vårt er litt annerledes.”

Den beste måten å bygge et merke på begynner med deg

Når du begynner fra ingenting, er du det beste merket du kan bygge for din virksomhet. Dette er regelboken som fikk folk som Jason Fried, Neil Patel og Leo Widrich til å bygge både personlige merker og selskapets merkevarer fra bunnen av.

• Nyheten er basert på det som inspirerte deg til å starte virksomheten.

• Tidlig er repetisjon lett fordi du kan gjøre det mot deg selv og historien din. Folk liker historier, og de vil alltid høre om hvorfor du startet virksomheten.

Når du gjør det, vil du samle den kollektive stammen rundt deg, og du vil begynne å sitte i folks hoder. Gjennom repetisjon og opprettholdelse av nyhet kan du skjære ut mer og mer plass.

Før du vet ordet av det, tenker folk atferdsmessig på deg og din virksomhet. Fordi de tenker på deg, snakker de om deg og deler produktet ditt med vennene sine.

Å bygge et merke handler om mer enn å gi ut gratis swag med logoen din. Det handler om å lage historier. Produktet og firmaet ditt eksisterer for å gjøre jobber for kundene dine og hjelpe dem med å lykkes.

Det er flere verktøy og produkter i SaaS i dag enn noen gang før. For hver jobb som trenger å gjøre, er det mange verktøy som fyller plassen. Til syvende og sist er merkevaren din det som skiller bedriften og produktet ditt i hodet til kundene dine. Brand er det du trenger å fokusere på for å kunne konkurrere i dagens overfylte markeder.

-Skrevet av Hitten Shah

-Oversatt av Viktor Dalvang

Kilder:

  • https://hitenism.com/build-brand/

Mine erfaringer fra nettbutikken

Da jeg fant ut av at vi skulle opprette en nettbutikk, så jeg på dette som en sjanse til å få et stort læringsutbytte av oppgaven. Jeg må ærlig si at jeg trodde det kom til å bli mye enklere enn det var. At det var så mye arbeid rundt en nettbutikk som det vi har gått igjennom de siste ukene, var jeg ikke klar over på forhånd. Vi var veldig mye frem og tilbake om hva slags produkt vi skulle velge, eller om vi skulle tilby en tjeneste av noe slag. Etter mye frem og tilbake, fant vi ut at vi hadde en liten bedrift i nettverket vårt som ikke hadde nettbutikk på forhånd. Vi valgte derfor å lage nettbutikk for den allerede eksisterende merkevaren Indie Beach. Indie Beach er en resort som driver med utleie av bungalows og cafedrift. Bedriften holder til på en liten øy som heter Koh Chang, Thailand. Etter at Covid kom, ble det vanskelig å drive cafebaren videre, ettersom det kom få besøkende. Bedriftseieren har i lang tid vurdert å åpne nettbutikk, men ikke hatt tiden til dette. Derfor var det en ypperlig mulighet både for eieren og for oss å lage denne nettbutikken. Vi så på det som om vi gjorde vedkommende en tjeneste ved å åpne nettbutikk for den allerede populære varen hun hadde i cafebaren sin. På denne måten vil eieren kunne få en ekstra inntektskilde. 

Prosessen ved å opprette en internasjonal nettbutikk har bydd på utfordringer. Slik som frakt, leverandører og kommunikasjon mellom Norge og Thailand. Vi begynte med å opprette en gruppe på miro.com hvor vi kastet inn ideer, notater, lagde oppgave lister og timeplan. Miro funket veldig bra for oss, ettersom mye ble gjort digitalt og vi ikke fysisk møtte hverandre så ofte for å jobbe. 

Da vi var klare på hva som måtte gjøres, begynte vi smått med å lage OKR – Objective key results.

  • KR1: 2000 besøkende i nettbutikken innen Q2 
  • KR2: Selge 50 produkter innen Q2
  • KR3: Få 100% fornøyde kunder 

Da vi var ferdig med OKR kjøpte vi oss domene og linket det opp mot Shopify. Vi kalte domene for indiebowls.com. For å linke domene opp mot Shopify brukte vi PRO ISP. Disse to verktøyene fant vi fort ut ikke fungerte optimalt sammen, siden det oppsto litt problemer med DNS. Men alt i alt, var dette en veldig lærerik prosess. Det å bare kaste seg ut i noe og prøve og kanskje feile. Da det begynte å løsne for oss og vi skjønte hvordan ting skulle gjøres, ble det etter hvert veldig gøy å jobbe med nettbutikken. 

Vi begynte videre å tenke på hvordan vi skulle markedsføre nettbutikken. Vi satt oss som mål å bruke mye sosiale medier, sende ut nyhetsbrev og be bekjente spre budskapet om at en ny nettbutikk er på vei. 

Det neste steget i prosessen var å få bestilt opp produktene vi skulle selge gjennom nettsiden. På grunn av Covid situasjonen ble det en del ventetid fra bedriftseierens side. Vi var avhengig av at hun skulle få disse produktene, slik at vi kunne få tatt bilder av dem og fremme disse på nettsiden, slik at vi var ett skritt nærmere lansering.

I mellomtiden designet vi nettbutikken sin layout. Leste oss opp på lover og regler, policyer for nettbutikk og frakt. Vi måtte selvfølgelig ha disse skrevet ned på nettsiden vår og det var en god del vi skjønte at vi måtte ha med for at nettbutikken skulle anses som en seriøs bedrift og selvfølgelig være lovlig. Da det kom til hvordan vi skulle prise produktene og finne ut av hvordan vi skulle selge dem, måtte vi kikke litt over på konkurrentene våres sine nettsider. Vi tok inspirasjon fra dem og så på hvilke kostnader vi hadde. Vi lagde deretter våre egne pakker rundt det. Vi fant ut at vi ville selge både bowls, bestikk og sugerør, og at vi ville selge dem i bundles og separat.

Vi var veldig flinke til å fordele oppgaver rundt til hverandre, men også flinke til å hjelpe hverandre og ha god kommunikasjon i gruppen, slik at alle til enhver tid visste hva dem andre drev med. Ved å ha et felles dokument oppe på nettet, kunne vi alltids følge med på hverandre, slik at alle sammen var oppdatert på hva som foregikk hos de andre. Jeg sto F.eks. ikke for frakten, men hjalp til hvor jeg kunne, og måtte blant annet kontakte Thaipost i Thailand for å høre hva slags priser de opererte med når det kom til frakt og hvor bærekraftig de klarte å få det tilsendt. Fordi dette prosjektet skulle være så bærekraftig som overhodet mulig, endte vi opp med at frakten blir sendt med båt fra Thailand. 

Videre måtte vi begynne med å markedsføre produktet vårt og nettbutikken. Vi brukte sosiale medier som Instagram, Facebook, og nyhetsbrev for å få ut budskapet om nettbutikken og produktet. Vi lagde innlegg for Indie Bowls og postet disse på våre private sosiale medier. Det fikk veldig god respons de første dagene og vi fikk 40-50 abonnementer på nyhetsbrevene våre. Vi fikk også venner, bekjente og familie til å dele via sosiale medier. Cafebaren nede på Koh Chang hadde også en stor følger base på sosiale medier, så det ble en del folk fra Thailand som vi fikk nådd ut til.

Læringsutbytte jeg har fått av denne oppgaven har vært enorm. Vi har blitt utfordret til å tenke selv, finne ut alt selv, lete etter informasjon og bygge noe fra bunnen av. Det har vært noe av det mer krevende jeg har vært borti gjennom skolesemesteret, men også hvor jeg føler jeg har lært mest. Dette er uten tvil noe jeg kommer til å ta med meg i fremtiden og som er veldig relevant for hva jeg kan tenke meg å drive med senere i livet. Med denne erfaringen og diverse sertifiseringen vi har vært igjennom, føler jeg nå at jeg står mye sterkere på egne bein enn det jeg gjorde for bare noen måneder tilbake.  

– Viktor Dalvang