Relevant mentor gjennom First Round

Det å komme seg ut på arbeidsmarkedet etter endt studie er ikke alltid lett. En viktig faktor som flere tidligere studenter har fortalt om er viktigheten av et godt nettverk. For å skrive dette innlegget har jeg gjennomført et kurs fra First Round som omhandler nettverksbygging og hvordan skaffe seg en mentor. Jeg skal i dette innlegget skrive et sammendrag av hva kurset handler om og hva jeg tenker om kurset.

Networking basics

Kurset Networking basics er et kurs som gjennom 8 moduler er med på å hjelpe deg til å oppnå et større og bedre nettverk, samt hvordan man skal gå frem for å finne en god mentor.

Modul 1. Din profesjonelle identitet.

Den første modulen i kurset baserer seg på forskjellen på din identitet som student og din identitet som profesjonell i arbeidslivet. Under studiet vil man allerede begynne å danne seg en profesjonell identitet ved siden av sin identitet som student. Det settes også fokus på i kurset at selvom man er ferdig utdannet og ute i relevant jobb, så er man ikke ferdig utlært og den profesjonelle identiteten vil fortsette å utvikle seg. Paul Peseks som har utviklet kurset setter fokus på 5 kvaliteter man burde benytte seg av når en kontakter andre profesjonelle i bransjen for hjelp:

 • Empati
 • Nysgjerrighet
 • Taknemmelighet
 • Relevanse
 • Respekt

Modul 2. Finne profesjonelle ved hjelp av LinkedIn

LinkedIn er en plattform som er utformet på en ypperlig måte som gjør det enkelt for brukere å utvide sitt nettverk ved å komme i kontakt med nye mennesker. Peseks skiller i denne modulen mellom 4 metoder som benyttes for å nå ut til nye mennesker:

 • Perfect overlap. Dette er en metode hvor man ser etter en person som eksempelvis har tatt den samme utdanningen som deg, eller har jobbet/jobber i samme bedrift som deg.
 • Great overlap. Denne metoden har store fellestrekk med den første, men her ser man etter folk litt bredere. Eksempler på personer innen for denne metoden er mennesker som har jobbet i samme bransje som deg, eller gått på samme skole.
 • Similarities. Under denne metoden ser man etter en person som jobber i et firma man ønsker å jobbe i, eller personer som har studert det samme som seg, men på en annen skole.
 • Someone interesting. Her ser man etter en person man syns er interessant, eller jobber/ har jobbet med noe man har interesse av.

Modul 3. Ta kontakt ved bruk av LinkedIn

I modul 3 forklarer Peseks når en skal benytte seg av meldinger på LinkedIn og når en skal benytte seg av mail for å ta kontakt. Mail er en personlig meldingsplattform som sjekkes ofte og hvor det er større sannsynlighet for å få svar. LinkedIn derimot er en mer «casual» plattform som ikke blir sett på som like «høytidelig». Her går meldingsgangen raskere, men meldinger blir ikke sjekket like ofte. Når man skal sende melding har Peseks lagd en huskerregel på hva meldingen burde inneholde:

 • Who. Hvem er jeg?
 • Why. Hvorfor sender jeg melding?
 • What. Hva ønsker jeg fra personen jeg kontakter?

Modul 4. Koordinering

Koordinering i dette kurset handler om hvordan man skal koordinere en samtale for at motparten ikke skal føle du kaster bort deres tid. For å unngå dette burde man sende en kort melding på forhånd hvor man forhører seg om tid og sted for samtalen, hvilken kanal de foretrekker å snakke på og selvfølgelig spørre vedkommende om telefonnummer hvis personen foretrekker å ha samtalen over telefon.

Modul 5. Navigasjon av samtalen

Under din profesjonelle identitet har jeg skrevet om de 5 kvalitetene som er viktig å benytte seg av under en samtale med en profesjonell. Disse er det viktig å huske på når en skal navigere en samtale. Peseks legger vekt på at det er viktig å introdusere seg med fullt navn og hvem man er i starten av samtalen for å unngå unødvendig pinlighet ved at kontakten ikke husker hvem du er. Avslutningsvis i samtalen burde man også takke kontakten for at de har satt av tid til å prate med deg.

Modul 6. Hva er relevant informasjon

Denne modulen handler om hva jeg syns er relevant informasjon opp mot hva motparten anser som relevant informasjon. I modulen blir det nevnt fem punkter som er relevant og viktig informasjon å fortelle kontakten:

 • Hvem er jeg?
 • Hva er mine ferdigheter og interesser
 • Hvordan har min profesjonelle vekst vært
 • «Hvor jeg er i dag»
 • Hva vil jeg oppnå med samtalen

Modul 7. Research

Denne modulen handler om viktigheten av å gjøre grunnleggende forberedelser før samtalen med mentor. Her vil det være lurt å lete etter informasjon som hva kontakten har gjort tidligere og hva kontakten gjør i dag. De viktigste spørsmålene kan deles inn i tre ulike kategorier:

 • The main question. Handler om hva kontakten tidligere har gjort og hvorfor kontakten har drevet med det.
 • The second set. Handler om hva kontakten gjør i dag.
 • The third set. Handler om kontakten har noen råd til meg som er interessert i å gå i liknende retning som mentoren.

Modul 8. Bygge relasjoner.

Relasjoner er en viktig del av arbeidsmarkedet i dag og har en rekke fordeler. Når man har gjennomført noen samtaler med mentoren er det viktig for å opprettholde en god relasjon å sende en mail eller melding hvor man takker mentoren for alt man har lært og at kontakten har satt av tid til deg. Det kan også være lurt å skrive hva man har lært og hvor langt man har kommet. Ved å gjøre dette vil trolig kontakten føle at de ikke har kastet bort tiden og vil være villig til å hjelpe deg også ved en senere anledning.

Oppsumering

Jeg har i dette korte kurset lært svært mye om hvordan og hvorfor man skal ta kontakt med en mentor. Jeg har sett verdien ved det å ha en person som har gjennomført og klart det man selv vil gjøre til å veilede seg. Når jeg selv finner ut litt mer spesifikt hvordan type jobb jeg vil sikte meg inn på, så skal jeg sørge for å kontakte en mentor for å gi meg råd på veien.

-Viktor Dalvang

Kilder

https://first-round.teachable.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *