Hvordan oppnå en klar strategi som alle i bedriften vet hva er?

Jeg er nå i del tre av faget digital markedsføring. Denne delen handler om E-varehandel og jeg skal i dag skrive om styringssettet OKR. Et problem i de fleste bedrifter i dag er det faktumet at i gjennomsnitt 95% av alle ansatte i bedriften er usikre på bedriftens felles strategi. Spørsmålet er hvordan man skal kunne gjøre alle ansatte bevisst på bedriftens strategi?

Svaret på dette er enkelt: OKR.

Ved å benytte seg av styringssettet OKR vil bedriften kunne fortsette å navigere seg og vokse selv gjennom de store og raske endringene samfunnet gjennomgår i dag. Flere store selskaper som Facebook, Netflix og Google benytter seg allerede av dette systemet i dag. Vi ser tydelig gjennom disse bedriftene at dette er et system som fungerer etter hensikt i aller høyeste grad.

Hva er OKR

OKR står Objective, Key Results. Det er et system som knytter målene til bedriften opp mot en klar strategi til hvordan en skal klare å nå disse målene. Bedriften ser på de ansatte og bedriftens mål og danner en målbare strategi til hvordan en skal nå disse målene. OKR benyttes ikke bare i ledelsen, det er essensielt at OKR benyttes i alle leddene i bedriften. En kan enklere forklare OKR med at en i alle ledd hvert kvartal skal svare på: Hva vil vi oppnå og hvordan skal vi oppnå dette. Ved at alle ansatte benytter OKR som styringssett vil man se hvilke personlig mål hver enkelt ansatt har og klare å omdanne noen av disse til å bli felles mål bedriften jobber mot.

OKR – kom deg i mål | DIG2100 (2103)
https://dig2100.no/okr-kom-deg-i-mal/

Fordelene med OKR

Et stort selskap vil være vanskelig å styre og enda vanskeligere å styre for å oppnå stadig vekst. Ved å benytte seg av OKR vil man på en enkel måte klare å navigere bedriften til økt vekst i et varierende marked. I følge Inevo er det 4 store fordeler med å starte OKR:

  • De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  • Alle i bedriften får vite hva som er viktig
  • Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  • Alle i bedriften vet hva som foregår

Vi ser gjennom disse fordelene at bedriften enklere vil se hvilke fremtidige målsetninger de burde sette seg. Bedriften oppnår fordelen ved at alle i bedriften vet hva som foregår og hva som er viktig for bedriften. Når de ansatte er klar over dette vil det øke motivasjonen til de ansatte som igjen vil føre til økt lønnsomhet for bedriften samt, økt trivsel for de ansatte. Ved at alle ansatte sender in OKR oppnår også ledelsen fordelen må vite hvordan alle ansatte ligger an til å nå sine mål.

Implementering av systemet

En stor fallgruve når en starter å implementere OKR i en bedrift er at en starter med OKR i hele bedriften samtidig. Det anbefales derfor å starte med OKR i små team som f. eks ledergruppe. Man tester ut systemet et kvartal og ser hvordan det går og hva de ulike individene har å si om systemet. Når dette går bra implementerer man styringssettet i større grad i bedriften og hos flere personer. På denne måten unngår man for mye motgang og bedriften får en bedre overgang.

Oppsumering

OKR er som sagt et styringssett som knytter målene til en bedrift sammen med strategien til hvordan bedriften og ansatte skal kunne nå disse målene. Med OKR kan bedriften oppnå fire store fordeler som omhandler bedre mål, bedre kommunikasjon både innad og utad i bedriften, samtidig som bedriften vil få en bedre oversikt over hvordan den videre driften burde foregå. Når bedrifter skal innføre OKR første gang er det viktig å implementere OKR i små grupper først og deretter utvide systemet. På denne måten vil en ha større sjanse på at styringssettet ikke møter for stor motstand blant de ansatte.

-Viktor Dalvang

Kilder

https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management

https://inevo.no/wp-content/uploads/2018/12/Skjermbilde-2020-03-04-kl.-13.07.59-900×400.png

https://inevo.no/wp-content/uploads/2021/01/pyramideprinsippet-768×331.jpg

https://dig2100.no/wp-content/uploads/2020/05/1JsgS9LnYFp-UlAF6xAW9FA-1.png

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *