Grå vekst til grønn vekst

På 1900-tallet var den typiske økonomiske veksten grå vekst. Grå vekst vil si at sammen med den økende økonomiske veksten i en bedrift, så øker også den samlede miljøbelastningen. Det er ganske selvforklarende at når en bedrift tjener mer penger, så blir det et større klimaavtrykk gjennom transport, bruk av materialer/ råvarer hvis en ikke har stadig fokus på bærekraft. Sammen med den grå veksten var den tradisjonelle økonomien for bedrifter en lineær økonomi. En enkel måte å forklare den lineære økonomien er at den kan ses på som et bruk og kast samfunn hvor produktene blir kastet etter bruk istedenfor gjenvunnet.

Grønn vekst

Grønn vekst på den andre siden er når bedriften oppnår en økonomisk vekst med så lite samlet klimaavtrykk som mulig. For å oppnå dette er det viktig at bedriften finner miljøvennlige måter å produsere og transport varene. Det er også essensielt å benytte seg av varer som kan gjenvinnes og ombrukes etter ferdig bruk for at en bedrift skal kunne oppnå grønn vekst. I tiden vi er i nå er en viktig bidragsyter til at bedrifter velger grønn vekst fremfor grå vekst at flere kunder har som et kjøpskriterie at varen de kjøper er produsert med så lite klimaavtrykk som mulig. Samtidig som en bedrift oppnår grønn vekst, oppnår også bedriften en sirkulær økonomi. En slik økonomi baserer seg på resirkulering, gjenbruk og at produktene skal holde seg i verdikjeden så lenge som mulig. Lineær økonomi og sirkulær økonomi er to motsetninger.

Fra lineær til sirkulær økonomi – standardisering som bærebjelke i det  grønne skiftet – Energi og Klima
Lineær økonomi til venstre og sirkulær økonomi til høyre. Modeller

Grønnvasking

I skiftet mellom den grå og grønne veksten er det flere bedrifter som har drevet med grønnvasking. Grønnvasking er når en bedrift fremstiller seg eller et produkt som mer bærekraftig enn de i realiteten er. Et eksempel på grønnvasking i nyere tid er når Elkjøp skulle ha et vårsalg og valgte å kalle dette salget for «green-weekend» uten at det hadde noen sammenheng med bærekraft eller grønne produkter å gjøre. Vi ser her at Elkjøp prøvde å fremstille dette salget på en bærekraftig måte for å lokke ekstra kunder. Dette er et problem som har oppstår grunnet kunders økende etterspørsel og villighet til å betale ekstra for bærekraftige produkter.

Konklusjon

Vi ser i nyere tid at det både for bedrifter og kunder er et større fokus på bærekraft og mindre klimaavtrykk. Dette har gjort det mulig og ønskelig for bedrifter å gå fra grå til grønn vekst. Bedriftene har nå mulighet til å øke prisene på produktene for å sørge for «grønnere» produkter, og majoriteten av kundene vil likevel kjøpe disse fremfor «grå» varer. Likevel er det flere bedrifter som missbruker dette nye bærekraftsfokuset gjennom grønnvasking. Det er derfor viktig at kundene er bevisst på hvilke bedrifter som genuint har fokus på grønn vekst.

Referanser

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/finnes-genuin-gronn-vekst/

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/

Energiogklima.no

Grønnvasking: Den mørke siden av en positiv utvikling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *