Hvordan benytte grønn-vekst trappen som et strategisk verktøy

Grønn-vekst trappen også kalt 6-trinns-trappa er et strategisk verktøy bedrifter kan benytte seg av for å finne ut hvor i den eksisterende forretningsmodellen bedriften burde forbedre seg for å få en mer bærekraftig forretningsmodell. Verktøyet er en 6-trinns-trapp hvor målet er at vært enkelt trinn er med på å bygge en mer bærekraftig forretningsmodell, som videre vil føre til grønn vekst for virksomheten.

Når man skal anvende modellen er det viktig å starte med det utvendige og fortsette videre opp trappen, steg for steg. Det utvendige trinnet representerer alt som er synlig for allmenheten. Dette kan være alt fra logo til tidligere handlinger bedriften har hatt. Når virksomheten har redegjort fullt for dette trinnet og eventuelt kommet opp med bærekraftige forbedringer kan bedriften gå videre til neste trinn.

Trinn to i modellen er husrengjøring. Husrengjøringen baserer seg på at bedriften må se innover i egen bedrift for å se hvor de kan forbedre seg. Eksempler på forbedringspotensialer på dette trinnet er energiforbruk, avfallshåndtering og arbeidsplassene.

Trinnet om leverandørkrav handler om at bedriften må sette krav til samarbeidspartnere og leverandører for å kunne oppnå en mer bærekraftig produksjon og forsyningskjede for bedriften. Her er det viktig at bedriften setter spesifikke retningslinjer samarbeidspartnere må følge. Det er også viktig å ta et større samfunnsansvar ved å sette etiske retningslinjer for hvordan produksjonen skal foregå, samt retningslinjer som sørger for at arbeiderne blir behandlet godt og menneskerettighetene blir overholdt.

Trinn fire i modellen er driftsomlegging. Dette er et mer teknisk trinn som ikke er synlig for allmenheten. Her skal virksomheten se på hvordan den eksisterende driften og de ulike prosessene fungerer. For så å kunne gjøre disse prosessene ytterligere bærekraftig.

Neste trinn er produktportefølje. Produktporteføljen er alle produktene og tjenestene en virksomhet selger. På dette trinnet skal virksomheten se på de eksisterende produktene og tjenestene bedriften allerede har. Når bedriften ser på portefølje må de tenke over hvilke produkter de kan gjøre mer bærekraftige samtidig som bedriften må se på om det er noen produkter eller tjenester bedriften kan tilføye for å få en mer bærekraftig produktportefølje. Noen eksempler på tiltak på dette trinnet vil være oppladbare produkter fremfor engangsbruk og å benytte seg av gjenvinnbare materialer på produktene.

Forretningsmodellen er det siste trinnet i trappen. På det siste trinnet skal bedriften se tilbake på hvilke tiltak de har gjort eller burde gjør på de ulike trinnene for å kunne oppnå en mer bærekraftig forretningsmodell. Her skal også bedriften sammenligne den tidligere forretningsmodellen opp mot den nye for å se om virksomheten har gjort de nødvendige tiltakene for å oppnå en grønnere vekst.

Kilder:

Grønn strategi-trappen: En metode for å gripe muligheter. (Per Espen Stoknes)Bokkapittel om Bærekraft og Bedriften (Christensen)

https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/menneskerettigheter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *