Konsekvenser ved de tidssparende filterboblene og ekkokamre.

Fot at internettet skal fungere og det skal komme opp riktige artikler og fakta som jeg søker etter, er internettet avhengig av algoritmer. Disse algoritmene er bygd opp for å sortere vekk og sortere frem svarene på spørsmålene jeg lurer på.

Hva er filterbobler?

I følge SNL er en filterboble en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. Enklere forklart oppstår en filterboble når en anbefalingsalgoritme sorter informasjonen man søker på ut ifra informasjonen om søkeren. Altså den informasjonen søkeren har «lagt igjen» om seg selv av digitale spor. Et godt eksempel på dette som mange kjenner seg igjen i, er når man handler klær på nett. Ut i fra tidligere kjøp og hva man allerede har sett på, vil anbefalingsalgoritmene fronte tilsvarende klær på nettsiden.

Filterboblene er uten tvil store deler av grunnen til at enkle google søk går så fort. I dag kan man lett google seg til et svar på noe man lurer på i løpet av sekunder. Som sagt så baserer filterboblene seg på tidligere søk og personalisert filtrering. Problemet med dette er at man som regel ikke får opp flere nyanser av svaret enn det algoritmen tror brukerene vil ha. Dette er en problemstilling jeg kommer tilbake til litt senere i innlegget.

Ekkokammer

Et ekkokammer er kort forklart når en gruppe mennesker med likt synspunkt kun kommuniserer og eksponeres for samme informasjon som støtter de tankene gruppen allerede har. Dette henger sammen med filterbobler ved at ekkokamrene gjerne oppstår ved at anbefalingsalgoritmene sørger for at personene kun blir eksponert for tanker bilder og tekst som sammenfaller med deres eget syn på en sak.

Konsekvenser

For at f. Eks. et google søk skal fungere på en effektiv måte er man som sagt avhengig av algoritmer. Dette er både en positiv og en negativ ting. Alt som er på internettet blir filtrert ut i fra vårt søk, på denne måten vil man som oftest kun få opp relevant informasjon som en er ute etter. Ulempen ved dette er at det vil oppstå en filterboble. Altså at det kan være annen relevant informasjon som ikke dukker opp, fordi algoritmene filtrerer ut ifra hva en tidligere har søkt på og annen personlig informasjon.

Ekkokamre vil oppstå flere steder, men spesielt i politikken kan dette ha en stor innvirkning. I følge Aftenposten er den største delen av befolkningen i USA svært lite interessert i politikk. Den mindre delen av befolkningen som er interessert i politikken vil undersøke og lese seg nøye opp og vil dermed få flere innblikk og nyanser av de ulike partiene. Ved å gjøre dette mener jeg at disse ikke vil bli oppslukt i ekkokamre. Når man kommer til valg teller jo selvfølgelig alle stemmer like mye og det er faktisk den største delen av befolkningen i USA som er svært utsatt for å havne i politiske ekkokamre. Ved å ikke gjøre stor research er det stor sannsynlighet for at mange amerikanere kun vil kommunisere med personer med likt synspunkt som det de har i dag. Også digitalt vil algoritmene filtrere informasjon så en stor del kun få informasjon fra den politiske siden de har i dag.

På denne måten vil mange havne i ekkokamre og jeg vil påstå at flere kan ende opp med å stemme på et parti de egentlig ikke støtter i like stor grad som de selv tror gjennom disse ekkokamrene.

-Viktor Dalvang

Kilder:

https://snl.no/filterboble

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2017/skrasikre-debattanter-gjennom-ekkokamre-og-skytter.html

https://www.google.com/intl/no/search/howsearchworks/algorithms/

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6gyl0/ekkokamre-er-et-aktivistfenomen-jan-arild-snoen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *