Fører kunstig intelligens til arbeidsledighet?

Det er ikke tvil om at kunstig intelligens vil være med på å påvirke jobber og hverdagen til mennesker over hele kloden positivt. Det har og vil komme flere selvkjørende busser, biler, tog osv. Dette vil føre til at mange yrkessjåfører må finne seg et annet yrke. Matbutikker også er og vil fortsette i større grad å bli tatt over av kunstig intelligens i stedet for menneskelig personell. Det jeg lurer på er i hvilken grad arbeidsledigheten vil øke og hvilke mennesker dette vil påvirke.

Noen fordeler ved kunstig intelligens

AI gjør allerede i dag mye for å effektivisere og senke kostnadene ved for eksempel produksjon av nye biler. Bilprodusenter benytter seg i stor grad av roboter med kunstig intelligens på samlebånd. Ved å gjøre dette har de kunnet minke produksjonstiden, samtidig som de får lavere kostnader når de ikke trenger like mange ansatte som tidligere.

Car manufacturing | Holmatro
Hentet fra Holmatro

Det blir ikke bare billigere og mer effektivt å produsere varer ved bruk av kunstig intelligens. AI vil også bidra til bærekraft spesielt i landbrukssektoren. Det vil hjelpe til å sørge for at man får mer kjøtt ut av vært dyr, så mindre blir kastet. I fiskeindustrien kan også AI i sensorer bidra i stor grad til at det blir fisket opp den fisken en ønsker og ikke en utrydningstruet fisk. Når AI effektiviserer en arbeidsoppgave

Sosiale konsekvenser

Et argument flere har for å være i mot kunstig intelligens er at AI vil føre til høy arbeidsledighet. I følge en rapport fra PwC vil AI ta over hele 7 millioner jobber i UK. I rapporten blir det videre nevnt at 7,2 millioner nye jobber vil bli dannet (Rapport). Vi ser ut ifra dette at problemet ikke er at det vil bli færre jobber på markedet. Problemet ved AI på markedet mener jeg i stedet vil ligge på at flere er avhengig av en lengre utdanning for å få seg jobb. Yrkessjåførene må mest sannsynlig tilbake på skolebenken for å ta en utdanning en helt annen retning en de ville når de valgte å bli yrkessjåfør.

De fleste yngre og studenter i dag jobber i en fysisk butikk. Det er for det meste denne type jobb man kan ha uten utdanning. Noen år frem i tid vil mest sannsynlig de fleste fysiske butikker være med betraktelig mindre personell eller ikke noe menneskelig personell i det hele tatt. Dette vil gjøre det vanskelig for å den yngre delen av befolkning å skaffe seg en jobb før de har tatt videreutdanning. Dette er også et problem som må løses.

Konklusjon

Med utgangspunkt i rapporten fra PwC ser jeg at det ikke vil bli færre jobber på markedet. Arbeidsledigheten mener jeg likevel vil bli en god del høyere når AI tar over jobber som f. Eks. bussjåfør. Dette mener jeg likevel ikke vil være langvarig. Jeg tror arbeidsledigheten vil stige noen år når menneskene som får sine jobber overtatt, tar videreutdanning og finner ut hva de vil drive med videre. I følge rapporten vil det som sagt bli dannet flere arbeidsplasser enn tidligere som følge av kunstig intelligens. Jeg tror derfor at arbeidsledigheten vil gå tilbake til normalen, eller til og med bli lavere enn tidligere i løpet av få år etter «revolusjonen». Jeg tror videre at den yngre delen av befolkningen uten videreutdanning vil slite med å få seg jobb før de er ferdig utdannet. Normen for hvor tidlig det er normalt å få seg sin første jobb tror jeg da vil øke.

-Viktor Dalvang

Kilder:

https://www.dn.no/annonsorinnhold/her-tar-robotene-faktisk-over/2-1-531566

https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1828

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/privat-og-offentlig-innovasjon/artikler/slik-jobber-norge-for-a-nyttiggjore-kunstig-intelligens/

https://www.bbc.com/news/business-44849492

https://www.holmatro.com/en/industrial/applications/automotive/car-manufacturing

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *